Meny
Bli medlem

Vil ha lik lav pressemoms

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Lik lav moms på aviser og nettaviser er nødvendig for å sikre unge nyheter av god kvalitet på nett. Det mener Senterpartiets medlem i familie- og kulturkomiteen, Olov Grøtting.

- Ungdom blir lett ofre for myter, ryktespredning og nyheter av dårlig kvalitet når de bruker sosiale medier for å holde seg oppdatert, sier Grøtting.

Som medlem av familie- og kulturkomiteen jobber hun med mediesaker, og er dypt bekymret over ungdommens medievaner.

-Det er knapt en ungdom under 30 år i dette landet som abonnerer på ei papiravis. Det ungdommene gjør er å bruke nettet, og da gjerne sosiale medier, for å holde seg oppdatert. Hvilken kvalitetssikring har de nyhetene våre ungdommer absorberer på sosiale medier? Der finnes vanligvis ingen redaksjon eller «vær varsom»-plakat som styrer innholdet. Alt er nesten fritt fram – rått og brutalt på sosiale medier. Mange sluker slike nyheter uten å tenke på sannhetsgehalten i dem, sier Grøtting.

Fram til i dag er det blitt produsert en god del nyheter på nett av høy kvalitet. Dette henger sammen med at papiravisene som regel også har ei gratis nettavis, og det som produseres for papir ofte blir lagt ut på nettet i en kortere utgave. Dette vil det bli slutt på, når ikke papiravisene har økonomi til det lenger. Grøtting mener at vi derfor må harmoniserer momsregimet, slik at det blir mulig for avisene å levere nyheter både på papir og nett parallelt. I dag er dette svært komplisert på grunn av ulike momsregimer, og det blir også svært dyrt å levere rene nettutgaver da det i dag er full merverdiavgift.

Her i Norge har vi hatt en lang tradisjon for et mangfold av aviser. De har en folkeopplysende, identitetsbærende og meningsytrende funksjon.

-Vi ser nå at de tradisjonelle papiravisene sliter mer og mer. Annonsemarkedet faller sammen. Vi kan i løpet av få år risikere at mange av papiravisene faller fra, tross pressestøtte og mva-fritak. Nettet er kommet for å bli – og vi vil ikke få den oppvoksende generasjon til å bli et like papiravis-lesende folk som vi i foreldregenerasjonen er. Det er derfor nødvendig at vi som samfunn stimulerer til at våre ungdommer får nye og kvalitetsmessig gode medier på nett, sier Grøtting

Grøtting viser til at Mediebedriftenes landsforbund går med på at vi kan øke mva for papiraviser, dersom vi senker den for nettaviser.

På Sps landsmøte i Loen vil Grøtting argumentere for å endre programkomiteens forslag om pressemoms. Mens programkomiteen ønsker momsfritak på aviser, bøker og utvalgte tidsskrifter, vil Grøtting at de mediepolitiske virkemidlene skal være distribusjonsavhengige. Hun ønsker momsfritak på bøker og utvalgte tidsskrifter. For å sikre avisenes overlevelse og utviklingsmuligheter, må aviser og nettaviser få lik lav moms.

Kontaktpersoner:

Olov Grøtting

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Tlf.: 918 20 510