Meny

Vil ha mer kraftutbygging

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Olje- og energiminister, Ola Borten Moe, vil gjerne ha en konsesjonssøknad om kraftutbygging i Veikledalen i Kvam. Han vil både ha mer vannkraft og mer flomsikre elver.

Onsdag var Ola Borten Moe på befaring i flomområdene i Kvam. Der fikk han blant annet høre mer om Gudbrandsdal Energi sine planer om kraftubygging i Veikledalen. Olje- og energiministeren kom med positive signaler.

- Vi må få mer vannkraftutbygging. Jeg oppfordrer sterkt om at søknaden om en utbygging her sendes inn så fort som mulig. Det bør aktivt jobbes fram en konsesjonssøknad. Jeg vil ha søknader på gode prosjekter og er glad for dette initiativet, Jeg lover kort saksbehandling, sier Borten Moe til GD. 

Han la vekt på at prosjekter som kombinerer flomdemping og kraftutbygging vil bli prioritert høyt. 

- Hensynet til flomsikring vil veie tungt, og dette prosjektet faller helt åpenbart innenfor, sier Borten Moe til GD

Les mer på gd.no

Det er imidlertid ikke bare i Veikledalen statsråden ønsker mer kraftutbygging. Han mener det finnes potensiale både i Lågen og Glomma. 

- Jeg ønsker at vi skal komme i gang vassdragsregulering i begge vassdragene, sier Ola Borten Moe til NRK. 

Se innslaget fra Østnytt 

Under sin rundtur i Oppland, besøkte Borten Moe også turbinbedriften Andritz Hydro på Jevnaker og Eidsiva sitt fjernvarmeanlegg på Lillehammer.