Meny

Vil være beredt på krisepakke

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Bør fylkeskommunen nå sette i verk tiltak for å forberede seg på en kommende krisepakke for skogindustrien? Det spørsmålet stilte Kåre Helland (Sp) i spontanspørretimen i fylkestinget i dag.

Skogindustrien er i krise. Kåre Helland (Sp), som i tillegg til å være fylkestingsrepresentant også er ordfører i Sør Aurdal, tok i spontanspørretimen i dag utgangspunkt i siuasjonen for Valdres og Begna Bruk. 

- Med svikt i avsetningsforholdene blir landbruksnæringa, lokal skogindustri, skogentreprenører, transportnæringa og hele lokalsamfunnet kraftig rammet.Skognærininga har ingen sjanse til alene å mestre denne situasjonen.  De sentrale myndigheter må ta en aktiv posisjon for å sikre at verdiene i skogkjeden, fra stubbe til ferdig produkt, blir ivaretatt på en forsvarlig måte, sier Helland.

Fylkeskommunen, ved blant andre fylkesordføreren, har tidligere deltatt på et møte ved Begna bruk. I spontanspørretimen i fylkestinget i dag ba Helland om en oppdatering, og han ga i tillegg uttrykk for at fylkeskommunen bør forberede seg på en varslet krisepakke rettet mot skogbruksnæringen. Kravet fra skogbruksnæringa om 24 meters vogntoglengde er innfridd, og kravet om en tillatt vekt på 60 tonn øker nå i styrke. 

- Bør vi nå sørge for at vi har planer på knutepunkt for oppgradering om det kan komme ei krisepakke som imøtekommet næringen, spurte Helland, med henvisning til blant annet Høljarast bru, som ikke er dimensjonert for mer enn 54 tonn. 

Fylkesordfører Gro Lundby (Ap) støttet, ifølge fylkeskommunen egne hjemmesider, Hellands tilnærming til saken. 

- Fylkeskommunen tar situasjonen for skogindustrien på største alvor. Det er tiltak som må til på både kort og lang sikt. Vi kan ta to roller i denne situasjonen. Den ene er som påvirker. Den andre måten vi kan bidra på er med det vi har ansvar for. Vi er en betydelig vegeier som skognæringa er avhengig av. Jeg vil nå ta tak i en ferdig utredning om flaskehalser for å finne de som på kort sikt vil bedre fraktsituasjonen. Det hjelper lite om vogntogene kan være lengre om ikke våre bruer tåler akseltrykket, sa Lundby, blant annet.