Meny

Widerøe

Sist endret: 27 09 2020
Arbeidsutvalget i Nordland Senterparti er svært fornøyd med at Widerøe fremdeles er i norske hender, og ser meget positivt på at en tung nord-norsk aktør som Torghatten ASA nå vil ivareta Nordlands arbeidsplasser i selskapet. Arbeidsutvalget er derimot kritisk til Nordland fylkeskommunes (NFK) eierskap og gjennomført prosess frem til kjøpet. Vi er bekymret for at NFK på flere områder går langt utover en fylkeskommunes primæroppgaver og hvilke fremtidige prioriteringer dette fører til. Med bakgrunn i at det fremdeles er svært lite informasjon å hente fra fylkeskommunen stiller vi spørsmål ved en rekke forhold: - Habilitetsspørsmålet i fremtidige anbudsprosesser på ferge og hurtigbåt, fotruter og fremtidig flyplasstruktur. - Forpliktelser knuttet til selskapets gjeld, pensjon, fremtidige investeringer m.v. - kompetansebehovet NFK har for å ivareta sine interesser.