Meny

En alvorlig svekkelse av beredskapen og forsvarsevnen i Norge

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum viser til at regjeringen fjerner de fleste av Hærens helikoptre i Nord. Kun tre Bell-helikoptre blir stående igjen, noe som rammer både Forsvaret og politiet i Nord.

– Det er skandaløst at regjeringen i dagens beredskaps- og sikkerhetsmessige situasjon, fjerner nesten alle Hærens helikoptre. Dette rammer ikke bare Forsvaret, men også politiet som mister sin transportberedskap. I en situasjon der beredskapen i Nord allerede er for dårlig, gjør regjeringen den enda verre! Det er ikke til å tro! forteller Vedum

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, viser til at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak om å sikre Hæren moderne stridsvogner.

– Stridsvogner er hovedkampsystemet i Hæren, og uten fungerende stridsvogner klarer vi ikke å forsvare landet vårt på en god måte. Det haster med å få oppgraderte og digitaiserte stridsvogner slik hele kampvognsystemet kan kommunisere digitalt. Norge vil rette og slett tape mot en motstander med fungerende stridsvogner. Dette er en uakseptabel svekkelse av Forsvaret og norsk sikkerhet, sier Navarsete.

Navarsete peker på at regjeringen i RNB anbefaler en reell nedleggelse av 2. bataljon, ved at hele bataljonen gjøres såkalt mobiliseringsbasert.

– Alle forsvarseksperter vi snakker med advarer oss mot regjeringens plan. Å tro at man kan basere en hel bataljon på soldater som ikke vil være til stede og sjelden trener, er mildt sagt et sjansespill. I en svært urolig tid anbefaler altså regjeringen det som i realiteten er en nedleggelse av en hel bataljon, fastslår Navarsete.