Meny
samferdsel-taxi-drosje-IMG_2664 kopi

En drosjenæring for hele Norge

Fortvilte drosjesjåfører innser at de må gi opp levebrødet. Landet over ser vi nå konsekvensene av Høyre og FrP sin liberalisering av drosjenæringa. Høyre-regjeringen ødelegger en hel næring midt under en pandemi. Disse lovendringene ble ført i pennen av FrP sine samferdselsministere, og senere velsignet og iverksatt av nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide fra KrF.

 

- av Bengt Fasteraune og Siv Mossleth, Senterpartiets medlemmer av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite

Senterpartiet har hele tiden advart mot endringene i regelverket for drosje. Vi advarte fordi lovendringene fører til sosial dumping og et dårligere drosjetilbud for folk i hele landet. Høyre har opphevet sentraltilknytningsplikten for drosjer. Med driveplikt og krav om sentraltilknytning hadde drosjesentralene ansvar for at det er drosjer tilgjengelig hele døgnet. Sentraltilknytningen gjorde det også mulig for det offentlige å forholde seg til en gruppe sjåfører som kan levere transport av både funksjonshemmede, pasienter og skoleelever når, og der, det er behov for det. Høyres rasering av drosjenæringa har nå satt dette i spill.

Med mange nye sjåfører, blir det færre turer per drosje, og i et provisjonsbasert yrke som drosjenæringen betyr det bare en ting, at lønningene presses ned. Høyre-regjeringen har også opphevet kravet om hovederverv. Regjeringen legger opp til at det å være drosjesjåfør ikke lenger skal være et heltidsyrke.

Senterpartiet vil sørge for at å kjøre drosje fortsatt skal kunne være et levebrød, altså heltidsjobb. Senterpartiet vil fortsatt jobbe for en seriøs, bærekraftig drosjenæring. Drosjene skal fortsatt være en del av det samlede kollektivtransporttilbudet med geografisk dekning over hele landet. Taxitilbud over hele landet forutsetter rammevilkår som kan gi forutsigbarhet og stabilitet for taxinæringa. Vi mener offentlig regulering av løyver, strenge kvalitets-, sikkerhets- og miljøkrav samt regulering av takster gjør tjenesten transparent, trygg og profesjonell.