Meny
Kortbanenettet

En levedyktig luftfart i hele Norge

Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet.  Det siste året har reiserestriksjoner og anbefalinger om at folk skal holde seg hjemme satt luftfarten i en ekstraordinær vanskelig situasjon. For Senterpartiet har det hele tiden vært et mål å sikre at vi har en luftfartsnæring også etter at koronapandemien er slutt. Selv om det skulle bli mindre reising også i framtiden, så vil vi i et langstrakt land som Norge alltid være avhengig av luftfarten. 

 

Mange nordmenn har sin arbeidsplass i luftfarten, og et velfungerende flytilbud er særdeles viktig for folk og næringsliv i et langstrakt land som Norge. Luftfarten ble umiddelbart og hardt rammet av krisa, men har fortsatt ikke fått noen kompensasjonsordning. Senterpartiet mener at det må etableres en kompensasjonsordning for luftfarten, og vi satte av 3 mrd. kroner til kompensasjon for luftfarten i vårt alternative statsbudsjett for 2021. Dessverre følger ikke regjeringen opp.

Luftfarten er en nødvendig del av en moderne infrastruktur som knytter Norge sammen, og som knytter Norge til det internasjonale samfunnet. Luftfarten er Norges eneste landsdekkende kollektivtrafikk og er helt nødvendig særlig for folk og bedrifter i distriktene.

På det norske kortbanenettet er 10 % av reisene helsereiser, dette er helt nødvendige reiser som må gjennomføres uansett. Det sier oss noe om hvor avhengig vi er av luftfarten i dette landet, og at vi kommer til å være det også i framtiden.

Senterpartiet har hele tiden tatt til orde for at det trengs ordninger som gjør at vi opprettholder nødvendig flytrafikk selv om det er færre passasjerer som reiser på grunn av reiserestriksjoner. Det har vært nødvendig fordi norsk luftfart representerer viktig infrastruktur, også i en tid med strenge reiserestriksjoner. Derfor har vi fått til økt statlig kjøp av flyruter og midlertidig reduserte avgifter.

Koronapandemien er midlertidig, vi må se hvilken luftfartsnæring vi har igjen etter at de strenge restriksjonene er fjernet. Senterpartiet mener det trengs en kompensasjonsordning for luftfarten som bidrar til at de norske flyselskapene forblir konkurransedyktige i et stadig tøffere luftfartsmarked fremover. Det er viktig for å sikre et stabilt og sammenhengende flyrutenett i hele Norge. Og ikke minst vil dette igjen sikre norske arbeidsplasser og en infrastruktur med norskregistrert flymateriell og tilhørighet.

Bengt Fasteraune og Siv Mossleth, stortingsrepresentanter for Senterpartiet