Meny
En levedyktig luftfart i hele Norge

En levedyktig luftfart i hele Norge

Sist endret: 26.02.2021 #Nordland#Oppland
Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet.  Det siste året har reiserestriksjoner og anbefalinger om at folk skal holde seg hjemme satt luftfarten i en ekstraordinær vanskelig situasjon. For Senterpartiet har det hele tiden vært et mål å sikre at vi har en luftfartsnæring også etter at koronapandemien er slutt. Selv om det skulle bli mindre reising også i framtiden, så vil vi i et langstrakt land som Norge alltid være avhengig av luftfarten. 

 

Mange nordmenn har sin arbeidsplass i luftfarten, og et velfungerende flytilbud er særdeles viktig for folk og næringsliv i et langstrakt land som Norge. Luftfarten ble umiddelbart og hardt rammet av krisa, men har fortsatt ikke fått noen kompensasjonsordning. Senterpartiet mener at det må etableres en kompensasjonsordning for luftfarten, og vi satte av 3 mrd. kroner til kompensasjon for luftfarten i vårt alternative statsbudsjett for 2021. Dessverre følger ikke regjeringen opp.

Luftfarten er en nødvendig del av en moderne infrastruktur som knytter Norge sammen, og som knytter Norge til det internasjonale samfunnet. Luftfarten er Norges eneste landsdekkende kollektivtrafikk og er helt nødvendig særlig for folk og bedrifter i distriktene.

På det norske kortbanenettet er 10 % av reisene helsereiser, dette er helt nødvendige reiser som må gjennomføres uansett. Det sier oss noe om hvor avhengig vi er av luftfarten i dette landet, og at vi kommer til å være det også i framtiden.

Senterpartiet har hele tiden tatt til orde for at det trengs ordninger som gjør at vi opprettholder nødvendig flytrafikk selv om det er færre passasjerer som reiser på grunn av reiserestriksjoner. Det har vært nødvendig fordi norsk luftfart representerer viktig infrastruktur, også i en tid med strenge reiserestriksjoner. Derfor har vi fått til økt statlig kjøp av flyruter og midlertidig reduserte avgifter.

Koronapandemien er midlertidig, vi må se hvilken luftfartsnæring vi har igjen etter at de strenge restriksjonene er fjernet. Senterpartiet mener det trengs en kompensasjonsordning for luftfarten som bidrar til at de norske flyselskapene forblir konkurransedyktige i et stadig tøffere luftfartsmarked fremover. Det er viktig for å sikre et stabilt og sammenhengende flyrutenett i hele Norge. Og ikke minst vil dette igjen sikre norske arbeidsplasser og en infrastruktur med norskregistrert flymateriell og tilhørighet.

Bengt Fasteraune og Siv Mossleth, stortingsrepresentanter for Senterpartiet

Relaterte personer

Relaterte saker

Vi må styrke tilbudet på kortbanenettet

Vi må styrke tilbudet på kortbanenettet

Kortbanenettet er en avgjørende livsnerve for store deler av det langstrakte landet vårt. Mellom fjorder og fjell har det sørget for korte avstander både for private reisende og næringslivet. Nå foreslår et utvlag nedsatt av Høyre og FrP å redusere antall flyplasser samtidig som Widerøe tvinges til å kutte i antall avganger. 

Sp om kuttene i kortbanenettet: – En hån mot Nord-Norge

Stortingsrepresentant fra Troms, Sandra Borch, fortviler over kuttene som ble varslet av Widerøe i dag. Borch sier hun dessverre ikke er overrasket over kuttene.

- Sp vil redde flytilbudet i Norge

Senterpartiet fremmet i dag forslag i Stortinget der de vil sikre billigere flybilletter på kortbanenettet og at rutetilbudet opprettholdes. Dette skal gjøres gjennom kutt i avgiftene som legges på små passasjerfly. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, advarer sterkt mot konsekvensene av Widerøes varslede kutt i antallet flyruter.  

Fly og ferje binder Norge sammen

Vi er helt avhengige av ferja og småflyet skal vi klare å binde dette langstrakte landet sammen. Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister har ferjeprisene økt kraftig – mens Widerøe nå må sette tusenvis av flyavganger på bakken på grunnen av økte avgifter. Taperen er folk som er avhengig av ferja eller småflyet for å komme seg til skole, jobb eller legen, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

 Sp varsler kortbanenett-forslag: - Folk i nord er totalt avhengig av kortbanenettet

Denne uken varslet Widerøe at de må kutte 4000 avganger i året på grunnen av økte avgifter. Senterpartiet varsler i dag at de vil fremme forslag i Stortinget for å få rimeligere flybilletter og opprettholde flytilbudet på kortbanenettet.