Meny

Fagfolk = luftambulanseberedskap

Sist endret: 27 09 2020
AV Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe, stortingsrepresentanter (Sp)

Luftambulansetjenesten i Norge er i krise. Bare flaks og iherdig, improvisert innsats har hindret at liv har gått tapt. Ansvaret er regjeringens. De har bestemt at anbudskonkurransen skal skje uten virksomhetsoverdragelse. Det skal konkurreres på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, for å spare penger. Slik skal regjeringen effektivisere helsevesenet. Så lite er en nasjonal nødtjeneste verdt.

Luftambulansen redder liv. Tjenesten står nå overfor det mest omfattende operatørbytte siden luftambulansen ble opprettet i 1988.  Men i denne anbudsprosessen ble det ikke lagt inn krav om å sikre nøkkelpersonell. Det ble ikke satt krav om virksomhetsoverdragelse.  Dette har ført til pilotflukt fra dagens operatør. 13 prosent av pilotene har allerede sluttet. Flyteknikere vurderer det samme. Kompetanseflukten er årsaken til den krisen vi er oppe i.

Regjeringen og helseforetakene hadde bestemt seg på forhånd.  De verdsatte ikke erfaring og kompetanse – tjenestens viktigste ressurs. Det var konkurransen som var viktigst. Som administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell, uttalte det i Altaposten 9/2-18: «Anbudskonkurranser bidrar til nytekning på mange områder, også innen lønns- og arbeidsvilkår for ansatte». Klarere kan vel det ikke sies. Begrepet «nytekning» har fått en ny valør. Den har ført til nasjonal beredskapskrise.

Torsdag 7.juni skal Stortinget gjøre vedtak i saken om luftambulansetjenesten.  Helse- og omsorgskomiteens innstilling til saken er nådeløs. Den gir regjeringen ansvaret. En samlet komite beskriver situasjonen som svært alvorlig.  Det kan ikke herske usikkerhet om hvorvidt folk som er akutt syke, får hjelp. Det er totalt uakseptabelt for samfunnssikkerheten. Anbudsprosessen framstår helt uten troverdighet.

Styreleder i Helse Nord RHF var klart inhabil i saken. Lønns- og arbeidsbetingelser til selskapet som driver i dag, ble lekket til det firmaet som vant anbudet. Vinnende tilbyder scoret dårligst på beredskap og kvalitet, fordi de kuttet i fly og piloter. Likevel vant de anbudet. Prisen var viktigere enn landets beredskap. Det ble ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser. Beredskapskonsekvenser et tap av nøkkelpersonell ville gi, ble ikke vurdert. Planer for mulig kompenserende tiltak, forelå ikke.

Luftambulansetjenesten HF gjemmer seg bak EØS- avtalen og nekter å offentliggjøre sin juridiske betenkning på spørsmålet om virksomhetsoverdragelse. Det er useriøst.  At EØS – reglementet står i veien for virksomhetsoverdragelse er tilbakevist av flere av landets ledende jus-eksperter. Anbudsreglene har ikke som formål å åpne for konkurranse om lønns- og arbeidsvilkår.  Helseforetakene får finne andre forhold å konkurrere på, enn på arbeidstakernes rettigheter.

Nå pøser helseminister Høie på med nye, dyre kompenserende tiltak. Krisen har allerede kostet samfunnet mange, mange millioner. Og dyrere vil det bli. Men å sikre virksomhetsoverdragelse – å sikre nøkkelpersonellet i tjenesten, er fremdeles fjernt for regjeringen. Derfor trengs nå er et klart og tydelig vedtak i Stortinget. Som ikke er tolkbart, og som sikrer erfarne piloter og flyteknikere en fremtid i tjenesten. En annullering av kontrakten er da uunngåelig.