Meny

Finansiering for privatisering

Sist endret: 27 09 2020
Av Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant Senterpartiet, Helsepolitisk talsperson

Jan Steinar Engeli Johansen er forbløffende ærlig i sitt tilsvar om sykehusfinansiering (Tidens Krav 2/3-18). FrP sitt standpunkt om å koble finansiering opp mot visse typer pasientbehandlinger og inngrep bunner ikke i et ønske om å bedre pasienttilbudet. Det handler om å ha et finansieringssystem som legger til rette for privatisering.

Johansen skriver at FrP «vil ha et finansieringssystem som legger til rette for at private kan etablere seg der de ser et marked, og få betalt av staten for de behandlinger som utføres». Nettopp. En slik markedsbasert tilnærming er bakgrunnen for at folk på Nordmøre nå må reise til Ålesund for å få visse typer røntgenundersøkelser. Markedstenkningen som lå bak anbudet fra Helse Midt- Norge, sa at dette er det mest effektive. Ikke for pasientene, men for de som tilbyr tjenesten.

Slik sentralisering av helsetjenester er en naturlig konsekvens av FrP sin politikk. Der helsetjenester finansieres ut fra markedshensyn, og ikke behov, er det pasientene og folk flest som må betale regningen. Senterpartiet vil prioritere mer midler til offentlige sykehus enn det FrP gjør i regjering. Senterpartiet vil ha mer rammefinansiering og mindre innsatsstyrt finansiering( stykkpris) av pasientbehandling. Slik vil vi sikre mer rettferdig prioritering av pasientgrupper, der pasienter behandles etter behov og ikke etter hvem som lønner seg mest.