Meny

Fylkessekretærer i Hedmark og Oppland

Til to stillinger som fylkessekretærer i Hedmark og Oppland søker vi etter personer som deler partiets grunnverdier og som har et sterkt samfunnsengasjement. Våre nåværende fylkessekretærer slutter henholdsvis i august i år (Oppland) og i februar/mars neste år (Hedmark). For å sikre en god innfasing av to nye medarbeidere i disse stillingene, ønsker vi å foreta ansettelse i begge stillingene samtidig.

De som ansettes vil få ledende roller i å styrke det politiske og organisatoriske arbeidet på fylkesplan og i den enkelte kommune. De skal bidra aktivt til det strategiske og overordna arbeidet i begge fylkene, som Stortinget har vedtatt å slå sammen til Innlandet fylke fra 1. januar 2020.

Fylkessekretærene har et selvstendig ansvar for å påse at partiets politiske og organisatoriske arbeid koordineres på en best mulig måte, herunder å følge opp kursing og opplæringsvirksomhet.

Fylkessekretæren skal være nettredaktør for nettsider og sosiale medier, samt betjene media og være pressekontakt. Vedkommende skal også være en pådriver for utadrettet virksomhet i lokallagene og bistå lokallagene i dette arbeidet.

Stillingene er også tillagt arbeidsoppgaver som innebærer kontakt med partiets sentrale ledelse, sekretariat og stortingsgruppe.

Erfaring fra politisk og/eller organisasjonsmessig arbeid vil være ønskelig, men er ingen forutsetning.

Stillingene vil innebære noe kvelds- og helgearbeid og reisevirksomhet. Som følge av dette er det en viss fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og bruk av hjemmekontor.  

Dette er heltidsstillinger med kontorsted på Honne, Biri. Ved fylkeskontoret er det også en kontorsekretærstilling (50 %).  

Ansatte i Senterpartiet har gruppelivsforsikring, pensjonsordning og reisegodtgjørelse etter statens regulativ. Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt generalsekretær Knut M. Olsen på 922 30 101, fylkesleder i Oppland, Bengt Fasteraune på 474 65 370, eller fylkesleder i Hedmark, Aasa Gjestvang på 901 84 048. 

Søknadsfrist: 4. juni. Søknad sendes til [email protected]