Meny
Hurtigruta Richard With

Ja til norske sjøfolk

Sist endret: 03 11 2020

Senterpartiet vil sikre at vi fortsatt har norske sjøfolk. Dette bidrar til at folk i Norge har en jobb å gå til. Norske sjøfolk og deres kompetanse er også en forutsetning for at vi i Norge har en stor og sterk maritim næring med verft, rederi, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører. Den maritime næringen er noe av det som gjør Norge til den kystnasjonen vi er, skriver Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum.

 

- av Geir Pollestad (Sp), leder i Stortingets næringskomite og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), leder i Senterpartiet

At Norge er en global stormakt innen skipsfart, er et resultat av politikk og tilrettelegging fra myndighetene over tid. Forutsigbarhet, balanse mellom redere og sjøfolk og bruk av skattesystemet vårt er kjernen i den norske politikken for å sikre sjøfolk og skipsfart.

I regjeringens forslag til statsbudsjett settes alt dette i spill. Det kuttes ganske betydelig i «tilskuddsordningen for tilskudd til sjøfolk.» Dette er en ordning som skal kompensere for at det er dyrere for rederiene å ha norske sjøfolk enn utenlandske sjøfolk. Det er etter vårt syn helt vanvittig at regjeringen og Erna Solberg gjør det dyrere å ansette norske sjøfolk midt under koronapandemien.

Det er mye som taler for at Erna Solberg bruker denne saken som et forhandlingsutspill for å få flertall for sitt statsbudsjett. Dersom det er tilfelle, reagerer vi sterkt på at tusenvis av vanlige folk sin trygghet for jobb og familieøkonomi brukes i et politisk maktspill mellom regjeringspartiene og støttepartiet Frp.

Senterpartiet ønsker å styrke de økonomiske ordningene for å sikre norske sjøfolk. Vi vil derfor i vårt alternative statsbudsjett utvide den såkalte nettolønnsordningen slik at vi får flere norske sjøfolk. Regjeringen bør i krisetider jobbe for å begrense usikkerheten mange nordmenn har for jobben og privatøkonomien sin. Dessverre ser vi at regjeringen med sitt statsbudsjett skaper usikkerhet for norske sjøfolk - og dermed også for hele den maritime næringen.