Meny

Johan Castberg-feltet

Sist endret: 27 09 2020
Av Sandra Borch, stortingsrepresentant Sp og Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Sp

Johan Castberg-feltet er det hittil største oljefeltet som er funnet i Barentshavet. Med en forventet produksjonsperiode på tretti år blir prosjektet viktig for sysselsetting og verdiskaping i generasjoner fremover.

I 2013 ble det feiret at det skulle bygges en ny ilandføringsterminal for olje fra Barentshavet, med egen terminal planlagt til Veidnes. Det skjedde som følge av at Equinor, tidligere Statoil, da offentliggjorde et konseptvalg for nåværende Castberg med en slik terminal. Equinor skapte  gjennom dette store forventninger lokalt i Honningsvåg, og selv om sentrale premisser for beslutningen ikke har slått til, er ønsket om disse arbeidsplassene lokalt like stort.

Selskapene slår fast at den utredede ilandføringsløsningen ikke er samfunnsmessig eller industrielt lønnsom i forbindelse med denne utbyggingen alene. Derfor var det viktig for Senterpartiet i Energi- og miljøkomiteene å understreke at ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes. 

Lokale arbeidsplasser er viktig for Senterpartiet. Å få til en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark er viktig, og da med mulighet for å betjene flere felt og med gode utsikter til økt volum av råolje i Barentshavet. Senterpartiet er opptatt av at petroleumsvirksomhet til havs skal gi arbeidsplasser og næringsutvikling på land. I 1971 vedtok Stortinget «De ti oljebud». Et av de aller viktigste budene var at ressursene på norsk sokkel som hovedprinsipp skulle ilandføres i Norge. Aktiviteten i Barentshavet må organiseres og drives slik at ringvirkningene bidrar til sysselsetting og næringsutvikling i Nord-Norge. Ilandføring av olje fra felt i Barentshavet til oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kan være et viktig bidrag i så måte.

Sterk oppslutning i befolkningen er en forutsetning for fortsatt norsk oljeutvinning. Derfor må også produksjonen komme fellesskapet til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene. Folk som bor i Finnmark, skal dra nytte av oljeproduksjonen. Senterpartiet er derfor opptatt av at selskapene legger aktivt til rette for at lokalt og regionalt næringsliv kan delta aktivt, særlig i den langsiktige produksjonsfasen for feltet. Derfor mener Senterpartiet det er viktig at rettighetshaverne senest to år etter at feltet er satt i produksjon, skal gjennomføre en analyse av regionale og lokale ringvirkninger av utbyggingen.