Meny

Mæland vil ikke svare på hva som gjør Finnmark for lite

I en pressemelding i forbindelse med regionreformen skrev regjeringen at Finnmark med dagens størrelse ikke kunne få nye oppgaver. Senterpartiet har nå spurt statsråden om hvilke oppgaver som er for store for dagens Finnmark, uten å få svar.

– Regjeringa kan som forventet ikke komme opp med ett eneste eksempel på oppgaver som Finnmark ikke kan overta. Helt naturlig da ingen av ekspertutvalgets forslag krever større fylker enn dagens Finnmark. At regjeringen gikk i mot da Senterpartiet foreslo flere nye oppgaver innenfor dagens fylkesgrenser er også ganske avslørende for at regjeringen her seiler under falskt flagg, sier Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Regionreformen kom til som en enighet mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF. Sammenslåingen ble vedtatt med knapp margin i Stortinget. Den gangen satte KrF som krav at den nye region måtte få nye større oppgaver for å støtte sammenslåingen. Senterpartiet mener at svaret fra Mæland viser at hele argumentet om nye oppgaver bare er et skinnargument for å sentralisere og tvangssammenslå de to fylkene.

– Nye oppgaver er kun en unnskyldning for tvangssammenslåing og sentralisering uten rot i virkeligheten. Jeg tror det er derfor regjeringen ikke klarer å svare heller, de vet ikke selv hva slags oppgaver det er snakk om. Nå er det på tide at regjeringen slutter med dette narrespillet. Prosessen bør stoppes og både Finnmark og Troms bør for fortsette som egne fylker, avslutter Heidi Greni.