Meny
Liv_Signe_Navarsete_og_Sandra_Borch

Senterpartiet fremmer forslag om å raskt sikre Hæren helikopter på Bardufoss

Senterpartiet fremmet i dag et representantforslag om å sikre Hæren dedikert helikopterstøtte på Bardufoss, frem til Hæren får nye helikopter fra 2024

- Høyreregjeringen har gang på gang nedprioritert helikopter til Hæren, det godtar ikke Senterpartiet og derfor tar vi grep, sier Liv Signe Navarsete og Sandra Borch. 

Senterpartiet viser til at det er over flere år er bygd opp et solid og svært verdifullt kompetansemiljø på Bardufoss. Det er viktig at Hæren får helikopterkapasitet raskt på plass og de foreslår derfor blant annet å flytte Bell-helikoptrene tilbake i påvente av nye.

Det er svært viktig å sikre denne kompetansen på Bardufoss de kommende årene, det er viktig at denne kompetansen forblir i Hæren og da må de har mulighet til å trene med helikopter. Det er også viktig for beredskapen i nord, sier Navarsete.

- Vi ser også at Hæren på Bardufoss i stadig mindre grad får prioritet på helikopter og derfor er det viktig for Senterpartiet at sjef Hæren skal få større mulighet til å bestemme mer over helikopterressursen i forsvaret, fortsetter Navarsete.  

Senterpartiet vil sørge for at minimum 3 av de 9 Bell-helikoptrene som er flyttet til Rygge kommer tilbake til Bardufoss og at politihelikoptrene overtar anti-terror beredskapen for politiet.

- Senterpartiet har hele veien vært negative til at høyreregjeringen valgte å flytte flere av bell-helikoptrene til Rygge. Vi mener det har svekket beredskapen i nord. Dette er en regjering som har gjort livet vanskeligere for Nord-Norge og vi har ikke troen på at hverken nye helikopter til Hæren eller dedikert helikopterstøtte frem til 2024 er noe høyreregjeringen kommer til å jobbe særlig hardt for. Derfor tar Senterpartiet grep, sier Borch. 

 

Dette er forslagene:

  1. Stortinget ber regjeringen opprette en ny helikopterskvadron for Hæren lokalisert på Bardufoss, hvor sjef Hæren utøver taktisk kommando over den nye helikopterskvadronen. Dette må skje snarest, innen utgangen av 2021, senest medio 2022.
  2. Stortinget ber regjeringen inn til nye helikopter er på plass, sikre at Hæren har helikopterstøtte, samt beholde kompetansen både i Hæren og det taktiske helikoptermiljøet.
  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at minimum 3 av Bell-helikoptrene inkl. personell tilsvarende 4 crew samt støttepersonell/ teknikere flyttes tilbake til Bardufoss, i tillegg til eksisterende avdeling på Bardufoss.
  4. Stortinget ber regjeringen om at politihelikoptrene overtar anti terror-beredskapen for politiet, slik Bell helikoptrene på Rygge har i dag.