Meny

Senterpartiet har lagt fram forslag i Stortinget om å droppe «dødsgebyret»

Senterpartiet mener forslaget til Sylvi Listhaug om å innføre gebyret er både grådig og smålig. Senterpartiets Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum har derfor lagt fram et representantforslag om ikke å innføre det nye dødsgebyret.

– Sylvi Listhaug og Regjeringen vil årlig pålegge rundt 35 000 personer som har mistet sine nærmeste et gebyr på kroner 1130,-. Dette er både smålig og grådig av statsråden. Nå får Stortinget saken til behandling og så får vi se om regjeringspartienes stortingsgrupper støtter innføringen av det nye dødsgebyret, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (SP)

Forslaget som er fremsatt av Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet lyder: «Stortinget ber regjeringen om å ikke innføre gebyr på utstedelse av skifte- og uskifteattester og på utstedelse av fullmakt til å disponere over bo av mindre verdi.» 

Sylvi Listhaug påstod i spørretimen 14. februar at Senterpartiet stemte for innføring av dette gebyret i statsbudsjettet for 2018. Det er ikke riktig, sier Pollestad.

– Det ble ikke stemt over noe forslag om innføring av gebyret, og når det gjelder justisdepartementet sitt vedtatte budsjett så var det bare H, FrP, V og KrF som stemte for det. Høringsnotatet til Listhaug inneholder heller ingen referanse til stortingets behandling av statsbudsjettet.

– Justisminister Listhaug prøver bare og ro unna sannheten og er derfor villig til å gi feil informasjon om prosessen. Hvorfor i all verden skulle justisministeren sende på høring et forslag om innføring av «dødsgebyret» om stortinget alt hadde vedtatt det?, avslutter Pollestad.