Meny

Senterpartiet jubler for nye arbeidsplasser i Finnmark

Et flertall av partiene på Stortinget ble i dag enige om midlertidige endringer av petroleumsskatteloven. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum jubler over at et flertall støtter tiltak som vil kunne sikre ilandføring av olje til Veidnes i Finnmark.

- Dette er en stor dag for alle som vil utvikle hele Norge. Senterpartiet har fått støtte for et forslag som vil bidra til flere arbeidsplasser og økt aktivitet i Finnmark, sier Trygve Slagsvold Vedum.

- Et flertall på Stortinget har fastslått at det er et mål at Veidnes skal bygges ut. Flertallet har bestemt at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en løsning som sikrer ilandføringsterminalen på Veidnes, forklarer partilederen i Senterpartiet.

I forhandlingene har det vært et sentralt mål for Senterpartiet er å sikre ilandføring av olje til Veidnes i Finnmark. Dette skal gjøres gjennom egne skatteregler som gjør at prosjektet kan skrives av.

- Senterpartiet har kjempet for redde så mange som mulig av arbeidsplassene i olje-, gass- og leverandørindustrien i Norge. Dagens forlik er svært viktig, og vi er svært fornøyd med at det nå også kan skapes nye arbeidsplasser i Nord, fastslår Trygve Slagsvold Vedum.

Selve vedtaket det er enighet om er som følger:

«Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge frem et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes, som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler.»