Meny
Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl januar 2021

Senterpartiet kjemper for norske interesser

- Senterpartiet vil stå opp for norske interesser, og vi kommer til å være den mest tydelige motstanderen til et Høyre som arbeider for norsk EU medlemskap, skriver Navarsete og Mehl i dette innlegget.

- av Liv Signe Navarsete, Stortingsrepresentant S og Emilie Enger Mehl, Stortingsrepresentant Sp, begge er medlemmer i Stortingets utenriks- og forsvarskomite

I aviser over det ganske land har Høyre de siste dagene på trykk et angrep på Senterpartiets EU-motstand, sendt ut under forskjellige navn. Høyre går til valg på å melde Norge inn i EU. Det står i det nye programutkastet at Høyre vil arbeide for norsk EU-medlemskap. Senterpartiet er veldig glad for at flertallet i Norge ikke er enig med Høyre og at vi aldri har blitt en del av EU. Senterpartiet kommer til å fortsette å kjempe mot at Norge skal bli en del av EU.  

Senterpartiet og Høyre har motsatte syn både om norsk EU-medlemskap og omkring nasjonalt eierskap. Senterpartiet vil ikke selge ut norske naturressurser, men tvert imot hegne om vårt nasjonale eierskap. Vi vil at folket i Norge fortsatt skal eie norsk fisk, norske fossefall, norsk olje og gass og norsk jord og skog. En klok nasjonal forvaltning bidrar til at mange får glede av våre rike naturressurser, og har vært en hovedkilde til vår nasjonale velstand.

Norge er i dag et av verdens beste land å leve i. Dette skyldes ikke minst at vi har sikret nasjonal kontroll over våre egne naturressurser. Takket være framsynte nasjonale strateger og modige og hardtarbeidende norske arbeidsfolk klarte vi å bruke naturressursene til å bygge norsk industri og norske arbeidsplasser. Senterpartiet har alltid stått opp for norske arbeidsplasser, og vil selvsagt sikre norsk fisk og andre viktige eksportvarer markedstilgang i internasjonale markeder.

Kampen for makta over energipolitikken er svært viktig. For Senterpartiet har det hele tiden vært åpenbart at det er i Norges interesse å beholde full suverenitet over våre egne energiressurser og vår egen energipolitikk. Akkurat som det for hundre år siden var viktig å ha full nasjonal kontroll over bruken av våre nasjonale energiressurser, er det heller ikke nå i Norges interesse å la EU regulere norsk strøm ut ifra sine interesser og sitt system. Derfor sier Senterpartiet nei til ACER og at EU skal få mer makt over norsk energipolitikk.

Nasjonalt eierskap til både fisken og fiskefartøyene er viktig. Alle som ønsker norsk eierskap over fiskebåtene som fanger norsk fisk, kan være takknemlige for at Norge ikke er bundet av EUs regler. Norge tillater ikke at utlendinger kjøper opp norske fiskefartøy. Siden vi har friheten til å utforme våre egne lover over norsk fiskeripolitikk, kan vi gjøre det vi trenger for å sikre vårt nasjonale eierskap over både fisken og fiskebåtene i norsk farvann.

Senterpartiet er veldig glad for at Norge aldri tok det samme valget som Storbritannia og ble EU-medlem. Erfaringen til Storbritannia viser at det er krevende å løsrive seg fra EU når man først har blitt en fullverdig del av unionen. Det er for tidlig å konkludere hvor god avtale britene har fått med EU, men vi vet at den stadig sterkere sentralstyringen fra Brussel var en viktig del av grunnen for at britene forlot unionen. Det bør være et tankekors for Høyre, med sitt mål om at Norge går inn i EU, at deres britiske partifeller har ledet landet sitt ut av EU nettopp fordi de vil ha kontroll over naturressursene sine og mindre fjernstyring fra EU.

Senterpartiet tror på desentralisering av makt, og tjenester nær folk. Vi arbeider for nasjonal kontroll med naturressursene og for oss er det ikke et mål at Norge stadig skal tilnærme seg EU. Senterpartiet vil stå opp for norske interesser, og vi kommer til å være den mest tydelige motstanderen til et Høyre som arbeider for norsk EU medlemskap.