Meny

Senterpartiet krever milliardløft for Hæren og styrking av Heimevernet

I dag legger Senterpartiet frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Partiet mener spesielt landmakten i Norge må styrkes, og foreslår å øke Hærens budsjett med én milliard kroner og Heimevernets med 300 millioner kroner.

- Høyre og Frp har svekket viktige deler av Forsvaret, spesielt Hæren og Heimevernet. Blant annet har regjeringen redusert Heimevernet med 5000 soldater og lagt ned Sjøheimevernet. I tillegg har regjeringen utsatt helt nødvendige investeringer i stridsvogner og tatt fra Hæren nesten halvparten av investeringsmidlene som var planlagt forrige fireårsperiode. Vi har urolige tider og forsvaret må prioriteres høyere, forteller Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, er sterkt kritisk til tanken hun mener har fått fotfeste i regjeringen, om at Norge ikke trenger å finansiere et nasjonalt forsvar.

- Høyre og Frp har svekket Forsvaret i den tro at du kan bytte ut norske soldater på bakken med raketter i lufta. Vi er sterkt uenig med dem som tror at det nasjonale forsvaret, bestående av en sterk hær og et heimevern, er utdatert. Dette er historieløst og naivt. Norske borgeres frihet og vårt lands overlevelse er til syvende og sist avhengig av at vi klarer å forsvare Norge og håndheve norsk suverenitet i en rekke ulike kriser, forteller Navarsete.

Senterpartiet viser gjennom sitt forslag til statsbudsjett en plan for hvordan Forsvaret skal styrkes. 

- Vi vil øke overføringene til Hæren med én milliard kroner, noe som gjør at vi blant annet kan igangsette anskaffelsen av stridsvogner, sikre dedikert helikopterstøtte til Hæren i Nord-Norge og bevare 2. bataljon som stående avdeling på Skjold. Samtidig øker vi Heimevernets budsjett med 300 millioner kroner, noe som gjør at vi kan øke Heimevernet til 45 000 soldater, gjenopprette Sjøheimevernet og sikre moderne våpen og utrustning til alle HV-soldater, sier Navarsete.
 

- I tillegg mener vi det er absolutt nødvendig å bevare Andøya flystasjon. Nedleggelsen av denne topp fungerende flystasjonen gir både svekkelse av forsvarsevne og økte kostnader – en tragisk kombinasjon, fastslår Navarsete.

Trygve Slagsvold Vedum understreker at den eneste måten å sikre at Norge også i framtiden styres av norske borgere, er gjennom et sterkt nok forsvar.

- Senterpartiet tror på nasjonalstaten. For å sikre Norge som et fritt og selvstendig land, må vi ha et sterkt forsvar med en velfungerende landmakt. Vi må kunne forsvare hele landet, og vi må styrke både nasjonal og lokal beredskap. Senterpartiet vil sikre flere, ikke færre norske soldater, fastslår Vedum.