Meny

Senterpartiet vil ha trålfisken på land i Norge

Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling på et forslag fra SV om å over tid overføre fiskerettighetene fra den industrieide delen av trålflåten og over til kystflåten.

– Senterpartiet ønsker at regjeringen skal utrede og vurdere dette forslaget som en del av saken om kvotesystemet som fiskeriministeren har varslet vil bli lagt frem for Stortinget før sommeren, sier næringskomiteens leder, Geir Pollestad. 

Senterpartiet mener ikke det er naturlig å si ja eller nei til et enkeltforslag kun kort tid før Stortinget skal foreta en samlet gjennomgang av kvotesystemet.

Senterpartiet er opptatt av at fisken som fiskes i norsk farvann skal landes og skape arbeidsplasser i Nord-Norge. Vi er bekymret for at intensjonene bak det såkalte pliktsystemet for trålerne ikke følges opp.

– Senterpartiet vil legge frem et forslag direkte i stortingssalen når saken behandles som sier at dersom man ikke får til ordninger som sikrer at fisken fra trålerne bidrar til aktivitet på land i Norge så må mer av kvotene overføres til kystflåten, bekrefter stortingsrepresentant fra Finnmark, Geir A. Iversen.