Dette er også en god dag for Senterpartiet som ser viktigheten av sikkerhet, beredskap og liv langs hele kysten. 

Redningsselskapet driver en desentralisert beredskap i hele landet. Det er både riktig og viktig. Senterpartiet løftet fram denne redningsskøyta allerede i 2016, og satte av penger til den i eget budsjett. Og nå er det heldigvis et Stortingsflertall som ønsker redningsskøyte også her! 

Mandag måtte også være en særdeles god dag for alle som jobber i Redningsselskapet, og for alle som deler Redningsselskapets visjon om at ingen skal drukne. Redningsselskapet gjør en viktig jobb for å redde liv og hjelpe folk i trøbbel.