Meny

Viktig seier for Senterpartiet!

Sist endret: 27 09 2020

I dag behandles Senterpartiets forslag om å frita nettselskap med under 30.000 kunder fra kravet om det funksjonelle skillet. Kravet om funksjonelt skille har vært sterkt kritisert av mange – både for å være byråkratiserende og fordyrende, men også fordi endringene ville slå særlig uheldig ut for mindre nettselskaper

Sandra Borch og Ole André Myhrvold som sitter i energi- og miljøkomiteen for Senterpartiet er godt fornøyd med å få gjennom forslaget

– Senterpartiet har hele tiden ment at dette Regjeringen så en mulighet for å gjennomføre betydelige strukturendringer i nettbransjen, og sørge for at det var de store nettselskapene som fikk en fordel av dette.

Stortinget vedtok krav om funksjonelt skille i mars 2016 og Borch understreker at Senterpartiet hele veien har ment at Regjeringen med dette innførte et helt unødvendig krav.

– Vi kunne ikke se at det var dokumentert store, systematiske forskjeller på nettselskapenes evne til energiforsyning og strømnett, slik Regjeringen la til grunn, og vi mener dette handlet mer om ideologisk enn om faktiske forhold.

Senterpartiet fryktet at det funksjonelle ville få betydelige merkostnader og føre til økt byråkrati , og Myhrvold viser til at det i sin tur er den enkelte kunde som må betale for dette.

– Vi er veldig glad for å ha fått gjennomslag i denne saken. Det funksjonelle skillet ville gi urimelige og lite rettferdige utslag, og vi er derfor svært glad for at Stortingsflertallet er snudd i denne saken. Dette er en seier for mangfoldet innenfor bransjen, og et viktig vedtak for mange lokale og kommunalt eide selskap over hele landet.

– Dette er et av mange eksempler på at et sterkt Senterparti på Stortinget er viktig for hele landet – dette er en god dag, avslutter Myhrvold.