Meny

Sp: Regjeringen og Krf svikter totalberedskapen

Stortinget behandlet i dag et forslag fra Senterpartiet om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Senterpartiets Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl - begge fra justiskomiteen - er provosert over Krf som gir regjeringen flertall for å legge forslaget i skuffen.

– Krf sitt engasjement for frivilligheten burde også gjelde de frivillige beredskapsorganisasjonene, men i denne saken har partiet valgt å ikke lytte til de tydelige signalene som har kommet fra de frivillige beredskapsaktørene om behovet for å sette ned en slik kommisjon, sier Mehl.

Mehl viser til at forslaget har fått støtte blant et bredt spekter av beredskapsaktører i Norge: militære og sivile, så vel som frivillige og private.

– Det er overraskende at Krf og regjeringspartiene opptrår som beredskapsbrems i en sak som det burde være enkelt å skape enighet om på Stortinget, mener Mehl.

Justisminister Wara fikk i debatten spørsmål fra Senterpartiets Jenny Klinge om han ville justere kursen på reformer og prosjekter som regjeringen for tiden gjennomfører dersom en slik kommisjon kom til at disse kunne få negative konsekvenser i et totalberedskapsperspektiv. 

«Nå ble det mye hvis, hvis og atter hvis», var svaret fra statsråden.

– Svaret fra statsråden er utrolig tynt, og det viser at regjeringen helst vil slippe kritiske røster om den politikken de fører. Wara bagatelliserer dessuten en sak som er viktig for mange av organisasjonene i beredskaps-Norge. Poenget er jo nettopp at en slik kommisjon trengs for å skaffe kunnskap og oversikt nok til å sikre en god, helhetlig beredskap i hele landet. På Stortinget kunne vi også trengt denne informasjonen for å være sikre på at vi gjør riktige prioriteringer i et totalberedskapsperspektiv, sier Klinge.

Klinge peker særlig på at det er viktig å se på hvilke konsekvenser politireformen får for rollefordelingen mellom nødetatene, og hva den samlede effekten vil bli av politireformen og kuttene i Heimevernet.

– Det virker noen ganger som at regjeringen vil handle først og tenke etterpå. Dette er lite klokt i et beredskapsperspektiv. Jeg er redd det koker ned til at regjeringen ikke tåler å få tilbakemeldinger som ikke støtter 100% opp om reformene de er i gang med, selv om dette ville kunne ført til en langt bedre beredskap for innbyggerne i landet vårt, avslutter Klinge.