Meny

Taxfree

Sist endret: 27 09 2020
Av Ivar Odnes og Siv Mossleth (Stortingsrepresentanter for Senterpartiet, medlemmer av transport- og kommunikasjonskomiteen)

Senterpartiet har foreslått at Vinmonopolet AS skal ta over taxfreesalget av alkohol på norske lufthavner. Forslaget vil ikke svekke finansieringa til Avinor. Det vil opprettholde finansieringa av kortbanenettet, samtidig som overskuddet på om lag 160 millioner (2015) kan brukes på skole og eldreomsorg. I dag blir overskuddet på alkoholsalget på flyplasser ført ut av landet.

Avinor henter mellom 1,1-1,2 mrd (2017) av inntektene fra taxfreesalget på alkohol. Dette skjer ved at operatør av taxfreesalet må betale en prosentsats av omsetninga i husleie til Avinor. Denne modellen er tenkt videreført i vårt forslag. Vinmonopolet bekrefter at dette er uproblematisk.

Det hevdes at Vinmonopolet har dårligere innkjøpsvilkår enn Heinemann AS som nå drifter tilbudet. Vinmonopolet omsetter alkohol for om lag 7 milliarder, eks skatt og avgifter i Norge. Det er det samme som Heinemann AS har internasjonalt.

Noen hevder også at åpningstidene på flyplassene må sidestilles med annet alkoholsalg. Det er feil. Regelverket må ikke endres om Vinmonopolet overtar. Det som vil endres er at overskuddet kan brukes på norsk velferd. I tillegg vil norsk næringsliv styrkes og vi får bedre markedstilgang for norske småskalaprodusenter.