Meny
2020 Innfanging og nedslakting av villaks med lakselus, Hellefoss i Hokksund, Øvre Eiker i Buskerud

Bevar sjølaksefisket i samiske områder

Vedtatt på landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd 03.03.2021

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har i sin temarapport – Sjøsamenes rett til sjøfiske - av 2016, slått fast at, «Sjøsamenenes rett til fiske som en del av deres kulturutøvelse og basert på deres historiske fiske, bør lovfestes», og at dette er en del av sjøsamenes menneskerettsvern (s. 27).

Det er både oppsiktsvekkende og alvorlig at regjeringen ser helt bort fra denne dimensjonen, når man kommer med den ene reguleringen etter den andre som bryter med menneskerettsvernet. Senest nå i de nye forskriftene som foreslås, med ytterligere innskrenkninger i sjølaksefisket. Reguleringene går både på fisketid og redskap og noen spesifikke områder.

Bruk av krokgarn er et tradisjonelt redskap, som også gjør det lettere for ungdom å komme inn næringa. Forby dette vil være en alvorlig trussel mot sjølaksefisket i samiske områder.

Senterpartiets samepolitiske råd mener denne rettigheten som sjøsamene og lokalbefolkningen langs kysten og fjordene har må sikres. Arbeidet med å lovfeste denne retten må nå tas opp igjen med full styrke.

En lovfesting vil være en garanti for at fremtidige generasjoner også vil kunne livnære seg av de nære sjøressurssene, og bidra til at bosettingen opprettholdes også i småsamfunnene langs kysten og fjordene. For sjøsamers fremtid vil dette være av grunnleggende betydning.