Meny
2021 Svein Leiros, leder i Samepolitisk råd, portrett

Styret i Samepolitisk Råd, 2021-2023

Leder: Svein O. Leiros
Mobil 957 93799
E-post [email protected]

2021 Teamsmøte med Trygve-kopp

Referat fra Samepolitisk Landsmøte 03.03.2021 kl 18.00, Teams

Deltakere: Samepolitisk råd, Sametingsrepresentanter og 5 inntil utsendinger fra hver valgkrets, og valgkomiteens leder. 44 stemmeberettigede. Navneliste i voteringslista.

Åpning ved leder Jan Ole K. Hermansen

Åpningshilsen fra Stortingsgruppa ved Heidi Greini

Vedtekter

Vedtekter

Last ned PDF-versjon av vedtektene
(eller klikk på tittelen for å lese tekstversjonen)