Meny
Bli medlem
2021 Teamsmøte med Trygve-kopp

Referat fra Samepolitisk Landsmøte 03.03.2021 kl 18.00, Teams

Deltakere: Samepolitisk råd, Sametingsrepresentanter og 5 inntil utsendinger fra hver valgkrets, og valgkomiteens leder. 44 stemmeberettigede. Navneliste i voteringslista.

Åpning ved leder Jan Ole K. Hermansen

Åpningshilsen fra Stortingsgruppa ved Heidi Greini

Vedtekter

Vedtekter

Last ned PDF-versjon av vedtektene

§ 1   SENTERPARTIETS SAMEPOLITISKE LANDSMØTE

1.   Senterpartiets samepolitiske landsmøte er partiets høyeste samepolitiske myndighet. 

Landsmøtet avholdes hvert år.  Samepolitisk råd skal minst 3 måneder før møtet bekjentgjøre tid og sted for samepolitisk landsmøte.

I de år Senterpartiet avholder landsmøte avholdes samepolitisk landsmøte senest 2 uker før landsmøtet i partiet. For øvrig innen utgangen av mai.

Spinning