Meny
Rovviltpolitikken bryter med internasjonale forpliktelser

Rovviltpolitikken bryter med internasjonale forpliktelser

Senterpartiets samepolitiske landsmøte mener at dagens rovviltforvaltning i Norge og Sapmi bryter med folkerettens bestemmelser og internasjonale konvensjoner.

2020 Reinsdyr i Finnmark

Fornuftig bruk av naturen er det beste vern

Lokale fastboende har i generasjoner tilegnet seg kunnskap om bærekraften i lokale naturressurser. Gjennom skånsom og bærekraftig høsting av naturen vil nettopp høsting være med på å skape en balanse i naturen der mennesker er en vesentlig del av naturen. I tillegg er det utgangspunkt for lokal næringsutvikling.

Stopp omstrukturering som rammer samers rettsikkerhet

Stopp omstrukturering som rammer samers rettsikkerhet

Omstruktureringen av domstolene dreier seg mye folketall, geografi og generell organisering. Den samiske dimensjonen vies ikke nok oppmerksomhet.

2020 Innfanging og nedslakting av villaks med lakselus, Hellefoss i Hokksund, Øvre Eiker i Buskerud

Bevar sjølaksefisket i samiske områder

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har i sin temarapport – Sjøsamenes rett til sjøfiske - av 2016, slått fast at, «Sjøsamenenes rett til fiske som en del av deres kulturutøvelse og basert på deres historiske fiske, bør lovfestes», og at dette er en del av sjøsamenes menneskerettsvern (s. 27).

Det samiske må bli mer synlig i bybildet

Det samiske må bli mer synlig i bybildet

Samer i sør har et behov for at det samiske tilbudet og språk blir mer synlig i bybildet og på kommunenes nettsider. Samisk er likestilt med det norske og bør gjenspeiles i det offentlige i større grad enn det vi ser i dag. Langt flere offentlige bygg bør skiltes på samiske språk.

2020 Fiskebåter ved kai, Hasvik i Finnmark

Fisken tilhører folket, fiskeriet er en nøkkelnæring langs kysten

Landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd ønsker alternativer til dagens kjøp og salg av kvoter. En fremtidig omlegging av dagens system må sikre forutsigbarhet og trygghet for alle aktører som har investert i båt og kvoter. Staten må i fremtiden ha en aktiv rolle i fordelingen av kvoter.

Sikker landbruksproduksjon i hele landet!

Sikker landbruksproduksjon i hele landet!

Landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd krever en differensiert landbrukspolitikk, der offentlige virkemidler for landbruk tilpasses det som trengs for å ha en primærproduksjon, som gir grunnlag for lønnsom videreforedling i Sápmi, og dermed et mangfoldig produktspekter med arktisk kvalitet.

Utvikle lulesamisk profilskole i Hábmer/Hamarøy

Utvikle lulesamisk profilskole i Hábmer/Hamarøy

Senterpartiet vil bidra til å utvikle Drag skole i Hábmer/Hamarøy til en lulesamisk profilskole. Hamarøy er den eneste kommunen i lulesamisk område som er i forvaltningsområdet for samisk språk og kommunen har dermed et spesielt ansvar for lulesamisk språk og kultur.