Meny
2020 Reinsdyr i Finnmark

Fornuftig bruk av naturen er det beste vern

Vedtatt på landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd 03.03.2021

Lokale fastboende har i generasjoner tilegnet seg kunnskap om bærekraften i lokale naturressurser. Gjennom skånsom og bærekraftig høsting av naturen vil nettopp høsting være med på å skape en balanse i naturen der mennesker er en vesentlig del av naturen. I tillegg er det utgangspunkt for lokal næringsutvikling.

I det meste av samiske områder er det store naturområder med mange og mangfoldige naturressurser. Senterpartiet mener Sametingets næringsmidler må fokusere sterkere på at lokalbefolkningen skal ha mulighet til å høste av disse ressursen. Det er viktig at utmarksressurser som bær og planter kan nyttiggjøres, og at fiske og jakt kan legge grunnlag for lokal næringsaktivitet. Det er sentralt at fjordressursene kommer lokalbefolkningen til gode. Det er store verdier i naturressursene i samiske områder. Mange av disse ressursene er på langt nær utnyttet fullt ut, og med en bærekraftig og lokalt forankret satsning kan det på sikt gi flere lønnsomme arbeidsplasser og mange nye lokalproduserte matprodukter av høy kvalitet.