Meny

Sikker landbruksproduksjon i hele landet!

Vedtatt på landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd 03.03.2021

Landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd krever en differensiert landbrukspolitikk, der offentlige virkemidler for landbruk tilpasses det som trengs for å ha en primærproduksjon, som gir grunnlag for lønnsom videreforedling i Sápmi, og dermed et mangfoldig produktspekter med arktisk kvalitet.

Landsmøte ber Sametinget initiere et utviklingsprogram for matproduksjon i Sápmi. For landbruket sin del må det innebære virkemidler som sikrer en tilpasset og balansert råvaretilgang. Dette gir grunnlag for arktiske kvalitetsprodukter som er bærekraftige gjennom hele verdikjeden.

Landbruket i Sápmi representerer betydelige ringvirkninger og verdiskaping. Bønder leverer sine varer til den lokale foredlingsindustrien og samla verdi på denne verdiskapinga er veldig stor. Det er en gjensidig avhengighet mellom jordbruksnæringen og tilhørende foredlingsindustri.

Landsmøte ser med bekymring på signalene som er kommet fra blant annet at Nortura Målselv kan miste pølse- og kjøttdeigproduksjonen. SP Samepolitisk landsmøte mener det er et feilgrep dersom det meste av foredling i Nord-Norge blir lagt ned, og for det arktiske landbruket er det utrolig viktig å opprettholde de videreforedlings bedriftene vi har i Sápmi.

En rekke regionale og nasjonale strategier fremhever det potensialet som ligger i matproduksjon i nord. Unik dyre- og plantehelse, spesielle naturforhold, bidrag til landskapsverdier og kulturverdier, blir i sum til arktisk kvalitet.

En videreutvikling av produkter basert på lokale råvarer vil være riktig også i et beredskapsperspektiv.

Senterpartiets samepolitiske råd vil ha fortsatt matproduksjon og videreforedlingsindustri i hele landet. Senterpartiet ønsker kortreiste produkter, det vil si kortest mulig transport mellom produsent og butikk.