Meny

Utvikle lulesamisk profilskole i Hábmer/Hamarøy

Vedtatt på landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd 03.03.2021

Senterpartiet vil bidra til å utvikle Drag skole i Hábmer/Hamarøy til en lulesamisk profilskole. Hamarøy er den eneste kommunen i lulesamisk område som er i forvaltningsområdet for samisk språk og kommunen har dermed et spesielt ansvar for lulesamisk språk og kultur.

SP vil utvikle skolen på Drag til en lulesamisk profilskole. Det lulesamiske kjerneområdet behøver en sterk satsing på lulesamisk undervisning. Lulesamisk har store utfordringer i forhold til opplæring i og på samisk og rekruttering av pedagogisk undervisningspersonell med lulesamisk språkkompetanse og tilgang til kvalitetsmessig gode læremidler på lulesamisk er avgjørende viktig. Klasseromsundervisning, fjernundervisning og læremiddelproduksjon vil være naturlig å utrede som del av profilskolen. Styrking av tradisjonell kunnskap som duodje og naturbruk vil være en naturlig del av en lulesamisk profilskole, gjerne i samarbeid med kulturskolen.