Meny

Fast veidekke på alle fylkesveier i Agder

Agder Senterparti krever at den nye fylkeskommunen har som mål at alle fylkesveiene skal få fast dekke. Agder Senterparti vil støtte økte bevilgninger til dette arbeidet.

 I Vest-Agder har fylkeskommunen ansvaret for 2070 km vei. 79 % av strekningen har fast dekke. I Aust-Agder har fylkeskommunen ansvaret for 1558 km vei. 91 % av strekningen har fast dekke.

 Gode fylkesveier er, sammen med riksveier og kommunale veier, en avgjørende forutsetning for sterke bo- og arbeidsområder i hele fylkeskommunen. Senterpartiet ser fast veidekke som en forutsetning for en sikrere og raskere transport. Dette vil øke verdiskapningen i hele Agder.

 Det er også gode, faglige grunner til å prioritere asfaltdekke på fylkesveiene. Erfaring fra drift og vedlikehold tilsier at grusdekke ofte blir svært glatt i kombinasjonen kulde og fukt – faktisk en god del raskere enn ved asfaltdekke grunnet grusens kapillære evne til å oppta vann. Veidekke av grus krever mer og hyppigere drift og vedlikeholdstiltak gjennom året enn asfaltdekke. Dette er tiltak som lapping av slaghull, fjerning av vaskebrett, tiltak for å dempe støv, hyppigere sandstrøing, mm.

 Fast veidekke på alle fylkesveier vil derfor gi en samfunnsøkonomisk nytteverdi.