Meny
Gro-Anita Mykjåland

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste

Nominasjonskomiteen foreslår Gro-Anita Mykjåland fra Iveland som førstekandidat ved stortingsvalget i 2021. 

Nominasjonskomiteen presenterer i dag sitt forslag til stortingsvalgliste for Senterpartiet. Komiteen har siden mars jobbet aktivt bl.a. gjennom to runder med lokallaga for finne fram til de beste stortingskandidatene og det beste laget for Senterpartiet. Innstillingen er enstemmig.

Listeforslaget inneholder kandidater fra hele Agder med en kombinasjon av lang politisk erfaring og yngre ansikter. Det er bred yrkesmessig spredning og like mange kvinner som menn. Gjennomsnittsalderen på kandidatene er 41 år.

Gro-Anita Mykjåland var et klart valg som førstekandidat. Med sin lange erfaring fra ulike politiske arenaer, omfattende kunnskap om både rikspolitiske saker og de utfordringene vi har i Agder er hun den perfekte kandidater for Senterpartiet. Med Eivind Drivenes og Anja Abusland på de neste plassene mener vi å ha satt sammen et topplag som har alle forutsetninger for å vinne den kommende valgkampen - og å være med på å skape arbeidsplasser og legge til rette for gode tjenester nær folk i hele Agder. 

Nominasjonskomiteens forslag til Stortingsvalgliste for Agder Senterparti:

 1. Gro-Anita Mykjåland, Iveland                     44
 2. Eivind Drivenes, Vennesla                          51
 3. Anja N. Abusland, Senterungdommen       24
 4. Oddbjørn Kylland, Lillesand                       45
 5. Kenneth Engvoll Løland, Farsund              29
 6. Kirsten Helen Myren, Vegårshei                 40
 7. Margrethe Handeland, Hægebostad          40
 8. Georg Sørmo, Valle                                    41
 9. Bjørn Gunnar Baas, Åmli                            43
 10. Malin Stokkeland, Kvinesdal                       53
 11. Kari Røynlid, Åseral                                    48
 12. Kjell Eirik Haavold, Kristiansand                 34

 

Nærmere om kandidatene:

 

gro-anita-mykjland_14034226569_o.jpg

 

Førstekandidat: Gro-Anita Mykjåland (44)  – Iveland. Gro-Anita har vært ordfører i Iveland siden 2011 og medlem i Senterpartiets sentralstyre siden 2013. Hun har skaffet seg bred erfaring både fra lokalpolitikk og rikspolitikk og har vært en tydelig stemme både i og for landsdelen i mange år. Hun har vært med i den nasjonale programkomiteen som før helgen la fram sitt forslag til Senterpartiets stortingsvalgprogram for perioden 2021-2025. Gro-Anita er levende opptatt av å trygge og bygge gode lokalsamfunn gjennom blant annet stedsutvikling og lokal beredskap.
eivind-drivenes-web2019.jpg

 

Andrekandidat: Eivind Drivenes (51) – Vennesla. Eivind er varaordfører i Vennesla. Han har vært med i kommunestyret siden 1995, og er godt kjent som en dypt engasjert og jovial politiker med et stort engasjement for bl.a. samferdsel og frivillig arbeid. Eivind er ellers opptatt av godt bredbånd til alle og at kommunene får den økonomien de trenger fra staten til å drive tjenestene lokalt.
49065057916_15982c17a9_o.jpg

 

Tredjekandidat: Anja Ninasdotter Abusland (24) – Senterungdommen. Anja er medlem av bystyret i Kristiansand og leder av helseutvalget. Hun har sittet en periode i kommunestyret i Songdalen kommune. Tidligere har Anja vært leder av Agder Senterungdom og er nå medlem av Senterungdommens sentralstyre. Anja er levende opptatt av helse, utdanning og gode tjenester der folk bor.