Meny
Anja N. Abusland er andrekandidat for Agder Senterparti

Senterpartiets alternative rusreform

Andrekandidat til stortingsvalget Anja N. Abusland skriver om regjeringens rusreform og senterpartiets alternativ.

Drittpakke fra Senterpartiet

SP vil straffe de som trenger hjelp

Senterpartiet henger igjen i fortiden

Sitater som har florert bare de siste ukene om vår holdning til Regjeringas, eller egentlig bare Høyre og Venstre i regjeringa sin rusreform. MEN hva er det egentlig rusreformen legger opp til, og hva er det Senterpartiet mener?

I forslaget foreslår regjeringen to terskelnivåer. Det skal være straffefritt å bære for eksempel 2 gram kokain, 10 gram cannabis eller 0,5 desiliter GHB. Det tilsvarer 80 doser med kokain og 50 doser cannabis ifølge den offentlige informasjonstilbudet «rustelefonen.no». Samtidig skriver regjeringen videre at som hovedregel skal gis påtaleunnlatelse til personer som bærer opp til 200 doser kokain eller opptil 75 doser cannabis.  Virkemiddelet som frontes for «hjelp» er at politiet skal kunne pålegge en person som blir anholdt med narkotika til egen bruk til å møte hos en kommunal rådgivende enhet.

I forslaget skal man altså kunne være i besittelse av tre typer narkotiske stoffer samtidig, uten å risikere straff, dersom mengden er innenfor grenseverdiene.

Ser vi i media og de ulike partiene som kjemper for dette, er fokuset «vi skal hjelpe ikke straffe» men denne reformen, hva og hvem hjelper den egentlig? Og hvordan skal det gjøres i praksis?

Regjeringen foreslår at personer som kommer til rådgivende samtale skal henvises videre til behandling og oppfølging dersom det er behov for det. MEN så lenge det ikke øremerkes penger, vil kommunene ikke kunne tilby god nok hjelp, og det vil bli store forskjeller mellom kommunene. Nok et resultat av regjeringas økonomiske sultefôring av kommunene.

Sykepleierforbundet er bekymret for manglende finansiering av reformen. Å innføre en rusreform uten nødvendig finansiering er til liten hjelp sier de.

Helsesykepleierne, som er den faggruppen som jobber med ungdom, roper også varsku. De sier at regjeringens rusreform etterlater helsesykepleierne nærmest uten verktøy til å følge opp ungdom som ruser seg.

Reformen omhandler ingen tiltak for forebygging av narkotikabruk. Den omhandler ikke behandling eller ettervern på rusfeltet. Reformen skal ikke koste regjeringen penger, og kan knapt kalles en rusreform.

Høyreregjeringen foreslår med sin avkriminaliseringsmodell, at det altså skal være straffbart å drikke alkohol på offentlig plass, men ikke å bruke narkotika. Hvor er logikken i det?

Regjeringen skiller ikke mellom en 50-åring med et mangeårig tungt misbruk bak seg og en 14-åring som prøver hasj. Det henger ikke på greip. Dette vil redusere forebyggingsarbeidet, og det vil bli mange flere å hjelpe. – husk dette skjer parallelt som regjeringa kutter ned på sengeplasser i psykiatrien og vi VET at psykisk helse og rus henger tett sammen.

Vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang. Vi må hjelpe de tunge rusmisbrukerene som er syke og trenger hjelp, samtidig som at vi må kunne stoppe de som røyker hasj på fest fordi det er «lættis». Hovedmålet med ruspolitikken bør være at så få som mulig skal bruke narkotika. Ikke å gjøre det enklere å bruke.

Det er behov for en rusreform. Men ikke den regjeringa har lagt fram. Regjeringa sin reform har ingen tiltak for bedre forebygging blant barn og unge, eller bedre behandling og ettervern for rusavhengige. Senterpartiet har i Stortinget nylig fremma forslag om en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, der vi går imot generell avkriminalisering. Rusavhengige skal møtes med helsehjelp, ikke straff. Men vi har ikke råd til en politikk der vi gambler med økt narkotikabruk blant ungdom.

Senterpartiet mener at kommunene nå trenger et skikkelig løft for å kunne tilby et godt ettervern i rehabi­literingstilbudet til rusavhengige, og at ideelle tilbydere innen rusfeltet har mye å bidra med i dette arbeidet.

Rusavhengige trenger helsehjelp og annen oppfølging, ikke bøter og fengsel. Dette vil vi få til, uten en generell avkriminalisering av narkotikabruk.

Senterpartiets alternative rusreform vil gi rusavhengige helsehjelp. Men av hensyn til barn og unge kan vi ikke forsvare en generell avkriminalisering av narkotikabruk.

 

 

Anja Ninasdotter Abusland, 2. kandidat og ungdomskandidat til Stortinget Agder Senterparti