Meny

Å gi barn gode oppvekstkår, er samfunnets viktigste investering. Vi vil ha en barne- og familiepolitikk som gir alle barn en trygg og god oppvekst, og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

En god barnehage og en god offentlig skole er viktige bidrar for å skape et godt grunnlag for livet som venter dem.

 Mange av de minste barna tilbringer også tid på SFO før og etter skolen. Gode opplevelser her kan gi en bedre start på skoleårene for mange barn. Senterpartiet ønsker ikke et SFO som en forlengelse av skoledagen, men som en arena for lek, sosialisering og fysisk aktivitet. I tillegg er det en arena for språktrening, noe særlig minoritetsspråklige barn vil ha god nytte av. For Senterpartiet er det viktig å ha et SFO-tilbud som alle familier har mulighet til å benytte seg av.  Det skal være et tilbud av god kvalitet, med god bemanning, utdannet personale og gode arealer ute og inne.