Meny

Større andel av verdiene må bli igjen der de skapes

Uttalelse vedtatt av fylkesårsmøtet i Agder Senterparti 07.02.20

For over hundre år siden var tyske og franske finansinteresser på jakt etter våre vannkraftressurser. For 50 år siden var det amerikanske oljeselskaper som ville ha tilgang til våre oljeressurser. Nå er det utenlandske pensjonsfond og finansinteresser som er på jakt etter våre ressurser.

Det er flere som taler for at lokal verdiskapning i form av energiproduksjon, oppdrettsnæring og annen naturutnyttelse i større grad tilfaller den norske stat fremfor å gi økonomisk avkastning til de områdene der verdiene blir skapt. Dette vil etter vår mening føre til større tapping av ressurser fra distriktene og inn til sentrale strøk, og vil føre til ei utarming av Distrikts-Norge.

Sterke krefter har i lengre tid skapt historien om at det er myndighetene i Oslo, som i sin store godhet skal bevilge litt mer, eller kutte litt mindre, i overføringer til distriktene. Det fremstilles som om det er Staten som skaper verdiene de deler ut. Dette er og blir en feil fremstilling når vi vet at staten har i mange år fått tilført store verdier fra verdiskapning i distriktene.

Agder Senterparti mener at det som må til for å få virkelig fart i distriktene, er at de selv får beholde en større andel av den verdiskapningen som skjer lokalt.