Meny
2019 Olav Skinnes, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Johan Edvard Grimstad. Valgkampbilde for fylkestingsvalget 2019

20 grunner til å oppløse Viken

Hvorfor ønsker Senterpartiet å oppløse Viken? Her har du 20 gode grunner

1. Viken ble slått sammen med TVANG mot både innbyggerne og de folkevalgtes vilje. Etableringen av Viken er udemokratisk!

2. Viken er for stort. Det er betydelige avstander i dette fylket, mellom områder som ikke har noen naturlig eller historisk tilknytning til hverandre.

3. Senterpartiet vil ha gode tjenester nær folk og tilpasset det enkelte fylke. Akershus, Buskerud og Østfold har over tid valgt ulike løsninger basert på hva som passer best i deres fylke, eksempelvis når det gjelder videregående skoler. Det bør de også kunne gjøre i framtida – i stedet for å bli tvunget til felles Viken-løsninger.

4. Fylkesinndelinga som Høyre, Frp, Venstre og KrF tvang igjennom i Stortinget med knapt flertall mangler enhver logikk. Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland fikk fortsette som egne fylker, mens Buskerud og Østfold (med om lag samme folketall) og Akershus (som var langt større) ble slått sammen med tvang.

5. Det bor over 1,2 millioner folk i Viken. Over 1/5 av Norges befolkning i ett fylke. Over 1 million flere enn i Nordland. Det bor flere folk i Viken enn 13 land i Europa. Når det blir så mange innbyggere i ett fylke, så blir det vanskeligere for folk å påvirke. Hver enkelt innbygger får mye mindre å si.

6. De folkevalgte skal ta avgjørelser over områder og steder man ikke har god nok kjennskap til. Det er uansvarlig. Folkevalgte skal ha lokalkunnskap.

7. De folkevalgte blir sentralisert. I Viken er distriktene dårligere representert enn i de gamle fylkene. Når de folkevalgte skal gjøre prioriteringer, for eksempel av nye investeringer eller kutt i eksisterende tilbud, så vil selvsagt dette ha noe å si. Da er faren stor for at distriktene taper og det blir mer sentralisering.

8. I vinter valgte regjeringen å innføre inngripende smitteverntiltak i hele Viken, selv om smittesituasjonen var svært ulik lokalt. Man kunne ikke ha forskjellige tiltak i Viken fordi Viken var for stort og man hadde ikke oversikt, var begrunnelsen. Dette viser hvor høl i hue Viken er.

9. Norge har aldri vært inndelt på denne måten på Østlandet. De tre fylkene er ikke noe naturlig fellesskap.

10. Folk er fortsatt sterkt mot Viken og ønsker oppløsning. Meningsmålinger viser at et klart flertall i både Akershus, Buskerud og Østfold vil oppløse Viken og gå tilbake til de gamle fylkene.

11. Kvaliteten på den politiske debatten blir dårlig fordi vi mangler felles debattarenaer og medier som dekker hele Viken.

12. Viken er kostnadsdrivende fordi det må etableres en større sentraladministrasjon for å koordinere den økende kompleksiteten.

13. Viken krever flere folkevalgte i heltidsstillinger som kan gå på bekostning av tjenester til innbyggerne hvis det må spares.

14. Når et flertall av partiene (inkl. Høyre og FRP) i valglovutvalget mener at Viken er for stort for å være en demokratisk valgkrets til Stortinget, er det også for stort for fylkesvalg.

15. Viken er enda en geografisk inndeling av offentlig virksomhet i vårt område. Dette vil svekke kvaliteten og innebære økt byråkrati. NAV, forsvar, politi, statsforvalter osv. går fortsatt på kryss og tvers av fylkesgrensene på Østlandet.

16. Viken har ført til at flere frivillige lag og foreninger har valgt en slik geografisk inndeling. Det er unaturlig og kostnadsdrivende, og vil på sikt sentralisere og svekke aktiviteten.

17. Fylkene har fått få nye oppgaver i forbindelse med regionreformen, stikk i strid med regjeringens uttalte mål med reformen. De gamle fylkene kunne fint ivaretatt dagens oppgaver og langt flere i tillegg. Senterpartiet vil blant annet skrote Helseforetakene og opprette egne styrer for de ulike sykehusene, med folkevalgt representasjon fra fylkestingene.

18. Høyre og Frp vil nedlegge fylkeskommunen som folkevalgt og administrativt nivå. Det de ikke sier er at vi da står igjen med to alternativer: Mer statlig styring eller mye større kommuner. Det vil bare føre til mer sentralisering.

19. Å la Viken fortsette som fylke vil være mye dyrere enn å oppløse. Byråkratiet og administrasjonskostnader vil vokse, og kostnaden ved å sentralisere tjenester vil være enorme for de lokalsamfunnene det gjelder.

20. Viken vil legge et enormt press på kommunene om å slå seg sammen for å bli hørt i det store fylket med 51 kommuner.