Meny
Bli medlem
20 grunner til å oppløse Viken

20 grunner til å oppløse Viken

Hvorfor ønsker Senterpartiet å oppløse Viken? Her har du 20 gode grunner

Publisert: 16.04.2021 #Akershus#Buskerud

1. Viken ble slått sammen med TVANG mot både innbyggerne og de folkevalgtes vilje. Viken er udemokratisk!

2. Viken er for stort. Det er betydelige avstander i dette fylket, mellom områder som ikke har noen naturlig eller historisk tilknytning til hverandre.

3. Det er allikevel ikke kun den geografiske størrelsen som gjør Viken så meningsløst, men at det bor over 1,2 millioner mennesker der. Over 1/5 av Norges befolkning i ett fylke. Over 1 million flere enn i Nordland. Det bor flere mennesker i Viken enn 13 land i Europa. Det gir heller ikke mening at Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland skulle få fortsette alene når ikke Akershus, Buskerud og Østfold skulle gjøre det. Her var det sterk hestehandling på Stortinget.

4. Når det blir så mange innbyggere i ett fylke, så forsvinner hele poenget med et folkevalgte nivå. Hver enkelt innbygger får mye mindre å si.

5. De folkevalgte, inkludert meg, skal sitte å ta avgjørelser over områder og steder man ikke har noe kjennskap til eller engasjement for. Det er uansvarlig. Folkevalgte skal ha lokalkunnskap.

6. De folkevalgte blir sentralisert. I Viken er distriktene dårligere representert enn i de gamle fylkene. Hvis det kommer til innsparinger, så vil selvsagt dette ha noe å si. Da taper distriktene og det blir sentralisering.

7. For noen uker siden valgte man å stenge ned hele Viken. Man kunne ikke ha forskjellige tiltak i Viken fordi Viken var for stort og man hadde ikke oversikt, var begrunnelsen. Dette viser hvor høl i hue Viken er.

8. Norge har aldri vært inndelt på denne måten på Østlandet. De tre fylkene er ikke noe naturlig fellesskap.

9. Det er ingen sterke tilhengere av Viken utenom folkevalgte fra Venstre og KRF.

10. Kvaliteten på den politiske debatten blir dårlig fordi vi mangler felles debattarenaer og medier som dekker hele Viken.

11. Viken er kostnadsdrivende fordi det må etableres en større sentraladministrasjon for å koordinere den økende kompleksiteten.

12. Viken krever flere folkevalgte i heltidsstillinger som kan gå på bekostning av tjenester til innbyggerne hvis det må spares.

13. Når et flertall av partiene (inkl. Høyre og FRP) i valglovutvalget mener at Viken er for stort for å være en demokratisk valgkrets til Stortinget, er det også for stort for fylkesvalg.

14. Viken er enda en geografisk inndeling av offentlig virksomhet i vårt område. Dette vil svekke kvaliteten og innebære økt byråkrati. NAV, forsvar, politi, statsforvalter osv. går fortsatt på kryss og tvers av fylkesgrensene på østlandet.

15. Viken har ført til at flere frivillige lag og foreninger har valgt en slik geografisk inndeling. Det er unaturlig og kostnadsdrivende, og vil på svikt sentralisere og ødelegge aktiviteten.

16. De få oppgavene fylkene har fått i forbindelse med regionreformen har ikke styrket dette, stikk i stris med regjeringens uttalte mål med reformen. De gamle fylkene kunne fint ivaretatt dagens oppgaver og langt flere i tillegg. Senterpartiet vil blant annet skrote Helseforetakene og opprette egne styrer for de ulike sykehusene, med folkevalgt representasjon fra fylkestingene.

17. Noen vil nedlegge fylkeskommunen som folkevalgt og administrativt nivå. Det de ikke sier er at vi da står igjen med to alternativer: Mer statlig styring eller mye større kommuner. Det vil bare føre til mer sentralisering.

18. Noen mener Viken bør deles i to. Da vil man få en enormt skjevfordelt region med et stort tyngdepunkt nederst i fylket. På aksen Drammen-Bærum bor det 350 000 mennesker. Vi trenger balanserte fylker. En slik løsning vil føre til mer sentralisering.

19. Å la Viken fortsette som fylke vil være mye dyrere enn å oppløse. Byråkratiet og administrasjonskostnader vil vokse, og kostnaden ved å sentralisere tjenester vil være enorme for de lokalsamfunnene det gjelder.

20. Viken vil legge et enormt press på kommunene om å slå seg sammen for å bli hørt i det store fylket med 51 kommuner.

Relaterte saker

Ja til Akershus, Nei til Viken

Ja til Akershus, Nei til Viken

Stem Senterpartiet 13. september for å oppløse Viken!