Meny
2021-02-13 10.28.02

Et historisk fylkesårsmøte

Lørdag 13. februar gjennomførte Akershus Senterparti tidenes første heldigitale fylkesårsmøte. Tross digitalt møte, skulle det ikke stå på engasjementet, og de gode politiske debattene. 

Grunnet koronapandemien var det ikke mulig å samle de rundt 150 deltakerne til fylkesårsmøte fysisk. Dermed ble det for første gang avholdt digitalt fylkesårsmøte. Fylkesleder John-Erik Vika åpnet møtet med i kjent stil med tale og sang. Du kan se opptak av Vikas tale ved å klikke her.

Ja til Akershus - Nei til Viken

Årsmøte vedtok sju resolusjoner som blant annet sier at Akershus Sp sier Ja til Akershus og Nei til Viken, og Stortingets bestandsmål på ulv må gjelde. Klikk deg inn på hver enkelt resolusjon her, hvis du vil lese de: 

  1. Ja til Akershus - Nei til Viken
  2. Ulvebestanden i Akershus må reduseres - Stortingets bestandsmål må gjelde!
  3. Akershus Senterparti krever økonomisk støtte til handelsnæringen NÅ!
  4. Redd framtida, krafttak for barn og unge
  5. Levende skolebiblioteker
  6. Norsk kjøtt og melk bør produseres på norske fôrressurser
  7. Akershus Senterparti prioriterer fylkesveg 33

 

Hederskvinne og hedersmann velfortjent hedret

Hedersmerkevinnere_akershus_2021.jpg

Partileder Trygve Slagsvold Vedum gjestet fylkesårsmøte, og innledet med et motiverende innlegg som ga god "boost" inn mot den lange valgkampen. I tillegg fikk Vedum gleden av å dele ut hedersmerke til både Eva Holo Kostveit fra Bærum og Dagfinn Sundsbø fra Fet i Lillestrøm for sitt engasjement i partiet gjennom mange år. 

Les mer om utdelingen har hedersmerkene til Kostveit og Sundsbø her.

Se opptak av Trygves tale og utdeling av hedersmerkene ved å klikke her.

Gjenvalgt styre, med nye varamedlemmer

De to nestlederne Brita Skallerud og Marianne Røed var på valg. Det var også styremedlemmene Ragnhild Gilberg og Nils-Petter Wiik. Alle fire ble gjenvalgt som henholdsvis nestledere og styremedlemmer. Resten av styret var ikke på valg. 

Protokoll fra fylkesårsmøte finner du ved å klikke her.

 

Fylkesstyret i 2021 ser slik ut: 

Fylkesleder

John-Erik Vika

Nestleder

Brita Skallerud

Nestleder

Marianne Helen Røed

Studieleder

Hege Andresen

Styremedlem

Christian Anton Smedshaug

Styremedlem

Ragnhild Kristine Gilberg

Styremedlem

Nils Petter Wiik

Styremedlem

Thor Christian Grosås

Stortingsrepresentant

Sigbjørn Gjelsvik

SK-medlem

Nina Annette Brattvoll

SU-medlem

Haakon Skramstad

1. vara

Tor Høgberget

2. vara

Eline Hestsveen

3. vara

Ida Eliseussen

4. vara

Gisle Bjørneby