Meny
2019 Veiarbeid i Bærum

E18 og andre dilemmaer

Det pågår for tiden en stor diskusjon om miljø og økonomi som viser dilemmaene vi står i her i landet.

Vi skal elektrifisere biler og ferger, men skal likevel eksportere strøm framfor å bygge ut hjemme.

Vi sier vi skal bygge ut og bruke offentlig transport der det er mulig, men vi  bygger en bilvei inn mot Oslo til 1 milliard pr kilometer, der et godt utbygd transportnett til lands og til vanns kan ta folk frem til byen, som forøvrig helst ikke vil ta imot biler.

Regjeringen vil begrense ombæring av post i hele landet til 2 – 2,5 ganger i uken. På det vil de spare   en halv milliard. Tilsvarende 500 meter vei mot Oslo.

Det er ikke rart at flere av de politiske partiene har forstått at distriktspolitikk er noe man bør tenke mer på.

Her i Bærum og omliggende kommuner bor også politikere som tenker slik, men i virkeligheten bygges det boliger som om målet er å bosette halve Norges befolkning her. Samtidig vet vi at fødselstall går ned, vi vil ha færrest mulig innvandrere, og utenlandsk arbeidskraft flytter hjem.

Dette forvirrer velgere.

Bærum Senterparti vil arbeide for

- et bedre  miljø, ta i bruk fremtidens teknologi sjøtransport og slanke E18-planene.
- strammere økonomi. Strammere tider er spådd, og vil sannsynligvis komme
- at mennesker at skal trives og ha et godt liv med adgang til rekreasjon og mangfold.
- at vi ikke sentraliserer oss bort fra oversikt og nærhet.
 

Eva Holo Kostveit
leder Bærum Senterparti