Meny
2020 Politiet på Dombås, Oppland

FrPs forklaringsproblemer

Kampen mot «Nærpolitireform», bompengesluk, Region Viken, Røkke tårnet og gigantskoler blir viktige saker for Senterpartiet i valgkampen. Vi gleder oss.

Budstikka hadde 7. januar leder med denne tittelen. Foranledningen var innlegg dagen før fra leder for Fremskrittspartiet i Bærum. Her utbasuneres det at Frp har stemt et klokkeklart nei til ny bompengefinansiering for E18. De vil heller bruke av oljefondet.

Haken med det er imidlertid at Frp sitter i regjering og har både finans- og samferdselsministeren. Samtidig har det aldri vært så mange bomstasjoner som under denne regjeringen og mange fler skal det bli. Lokallaget er således imot Frp i regjering. Det gir ingen troverdighet.

Bærum Senterparti mener E18-prosjektet må slankes. Bygges etappen Lysaker – Ramstadsletta som planlagt, vil det koste 150 – 200 kr. for en bytur, eller kr. 35.000 – 45.000 pr. år for arbeidsreiser. Ny E18 innebærer ny trase for kollektivtrafikk og sykkel. Hvorfor ikke benytte eksisterende vei i størst mulig grad og kun utvide med nytt kollektivfelt i hver retning? Samtidig bør det settes opp støyskjermer som virker langt bedre enn de eksisterende. 

Der planlagt ny E18 skal gå i tunell vil eksisterende veiareal fortsatt bli brukt til det – lokalveier og reservevei ved tunellstengning. Om man tar med tunnelløsning forbi Sandvika, Gjønnesdiagonal og ny avkjøring til Fornebu vil kostnadene likevel bli vesentlig lavere.

Budstikka griper også fatt i Frp som et «lov og orden» parti mens de sitter i regjering, har justisministeren og er medansvarlig for en «nærpolitireform» som har spilt fallitt.

Bærum Senterparti vil at Asker og Bærum skal gjenoppstå som eget politidistrikt slik at «våre» ressurser brukes her og ikke i Oslo sentrum og Oslo øst.

Kampen mot «Nærpolitireform», bompengesluk, Region Viken, Røkke tårnet og gigantskoler blir viktige saker for Senterpartiet i valgkampen. Vi gleder oss.

Ragnar Molland
Bærum Senterparti