Meny
vikenoslo

Høyre vil bevare Viken

Ragnar Molland

Leserinnlegg av Ragnar Molland, publisert i Budstikka 2. september

Høyres Elisabeth Gjølme skriver på Budstikkas debattsider at hun ikke liker omkamper. Hun synes også det er feil at små partier får for stor makt.

Hun nevner Viken fylkeskommune, som er en del av regionsreformen, vedtatt med minst mulig flertall i forrige stortingsperiode. Dette var en hestehandel for å få Venstre og KrF inn i en borgerlig flertallsregjering. Du snakker om å gi minipartier stor makt!

Fylkestingene i Akershus, Østfold og Buskerud var imot Viken. Viken hadde ingen tilslutning i befolkningen, men ble tvunget på oss. Kostnadene var på mange hundre millioner. Besparelser og effektivisering har uteblitt. En begrunnelse for regionreformen er at regionene skulle få overført oppgaver fra staten. Det har skjedd i svært liten grad.

Man kan ha lett for å tro at fylkeskommunens organisering ikke betyr så mye. Men Viken ivaretar videregående skoler, fylkesveier, tannhelse, offentlig kommunikasjon og kommuneoverskridende næring og kultur. 

Når Viken skal ivareta store deler av Østlandet, er det åpenbart at kjennskap og fokus på Bærums behov blir vesentlig mindre enn da Akershus fylkeskommune var der. Derfor er det viktig for oss i Bærum at Viken skrotes og Akershus fylkeskommune gjenoppstår. Akershus og Oslo er en reell region med et felles arbeids- og boligmarked. De tre tidligere fylkeskommunene er det ikke. Symptomatisk er det at de tre fylkene er separate valgdistrikt.

Det er brukt mange hundre millioner kroner på å etablere Viken. Høyre har et hovedansvar for dette. At det koster å reversere denne feilkonstruksjonen, er også Høyres ansvar. En ansvarlig politikk ville vært å sikre bred tilslutning til store reformer. Det er Senterpartiets hensikt når vi nå snart går inn i regjering.

En del av etableringskostnadene er knyttet til IT-systemer som det fortsatt vil være behov for. Alle vedtak som er gjort i fylkestinget, har forbehold om oppløsning. Dette er gjort for å redusere kostnader ved oppløsning. Gjølme nevner også MDG sin ustoppelige kamp mot ny E18 i Bærum. Hun glemmer imidlertid å nevne at det var Senterpartiet som sammen med Ap i Viken sørget for å stille garanti, slik at både E18 og Fornebubanen kunne komme i gang. Vi forventer egentlig en takk fra Høyre for det.

Det er mange høyrefolk som er bekymret for muligheten for MDG og Rødt på vippen. I så måte hjelper det ikke å stemme på Høyre. Det er langt mer effektivt å stemme Senterpartiet. Godt valg!