Meny
Kolumbus

Innfartsparkering og miljø

Bærum Senterparti støtter entusiastisk opp om både satsing på kollektivtransport og tilrettelegging for økt – og tryggere – sykkelbruk, for jobb-reiser og ellers. 

Redusert bilbruk har flere fordeler: Nedgang i luftforurensning, mindre kø og bedre plass på veiene for dem som virkelig trenger å bruke bil. Dessuten er sykling og tog- trikk- og bussbruk positivt for folkehelsen. Selv bruk av kollektivtransport innebærer som regel litt mer fysisk aktivitet og frisk luft enn når man tar bilen «dør til dør».

Selv er jeg ivrig syklist. Jeg bruker min el-sykkel i stedet for bil så sant det er mulig, og hilser ambisiøse planer for økt sykkel-bruk i Bærum velkommen.

Imidlertid må vi huske at det er mange som av ulike grunner ikke kan bruke sykkel til jobb og ellers. Og de færreste sykler hele året. Vinter i Norge på sykkel er for de tøffeste blant oss – og de mest velutstyrte.

Derfor er Bærum Senterparti opptatt av at kollektiv-tilbudet gjøres så tilgjengelig og attraktivt som mulig.

La oss ta som eksempel Kolsåsbanen med sin store, gode innfartsparkeringsplass. Den tiltrekker seg mange reisende fra Rykkinn og nærområdene. Her er det fullt ved 07.00-07.30-tiden. Mange må snu, og kanskje gjøre hele reisen med bil.  Det bidrar til kø og øker forurensningen. Dessuten blir det økte utgifter for disse reisende, om de må passere bommen inn til Oslo i rushtiden.

Reisende forteller om lignende tilstander på de fleste innfartsparkeringene langs Kolsåsbanen og på aktuelle bussholdeplasser.

Bærum Senterparti foreslår at flere innfartsparkeringer bygges, eventuelt som lokk over allerede eksisterende parkeringsplasser. Dessuten bør det vurderes å bygge romslige plasser for parkering nær relevante buss-stopp.

 

Margrethe Bjonge

Listekandidat

Bærum Senterparti