Meny
helsebygg---eldre---omsorg_26331472759_o

Ja til flere heltidstillinger i Bærum kommune

I en artikkel i Dagbladet onsdag 28.august leser vi at helsefagarbeidere i hele landet hadde 3200 utlyste stillinger å søke på de siste 5 månedene, men bare 500 var heltid, eller ca 15%. I vår kommune, Bærum lå det dårligere an. Her var bare 12% av de utlyste stillingene heltidstillinger. Slik skal det ikke være. Dessverre er det ikke bare innen dette pleie- og omsorgsyrket dette er tilstanden i vår kommune.

Bærum Senterparti mener at antallet deltidstillinger i omsorgsyrkene må opp på et anstendig nivå i kommunen. Fordi det er få eller ingen som kan overleve på en stillingsbrøk ned mot 20%.

Vi kan ikke la godt skolerte helsearbeidere gå hjemme det meste av tiden og vente på en telefon fra sin arbeidsgiver  om de kan ta noen ekstravakter.  Vi i Bærum Senterparti vil ha endring på denne praksisen slik at flere stillinger innen pleie- og omsorgyrkene blir omgjort til heltidstillinger. Flere i heltidstillinger er en vin vinn situasjon både for den ansatte og kommunen. Flere heltidstillinger vil også bidra til at pasienten har mindre helsearbeidere å forholde seg til og dermed føle seg tryggere.

Finn Hebbe Johnsrud

2.kandidat Bærum Senterparti