Meny
vikenoslo

Legg Viken på is

Senterpartiet er for nærhet og reelt folkestyre, men med denne giganten blir det heller mer fjernhet enn nærhet.

Bærum Senterparti mener at regjeringens tvangssammenslåing av fylkene Østfold, Buskerud og Akershus nå må legges på is. Tvangssammenslåingen av disse fylkene til ”Region Viken” mangler både begrunnelse og logikk. I nord har folket sagt sitt om tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms og uti fra dette har nå Regjeringen satt dette på vent.  Vi krever at det samme må gjøres med Viken, som jo blir en gigaregion uten logikk fra Halden til Hallingskarvet. Motstanden mot denne mastodonten av ett fylke er like stor her i Sør som i Nord, men vi her har dessverre ikke folket fått lov til å stemme over dette. Senterpartiet krever at folket bør si sitt ved folkeavstemming i slike viktige saker, i stedet for at ett knapt flertall på Stortinget skal tvinge gjennom denne reformen. Et reelt demokrati bør ikke være redd for folkets mening.

 Senterpartiet mener at sammenslåingen av denne giganten vil medføre både en byråkratisk og kostbar prosess å gjennomføre og skaper en uhåndterbar gigant ingen ønsker og øke avstanden mellom folk og styrende. Penger og ressurser blir sløst vekk, som på en annen måte burde vært brukt til fellesskapets beste.  Fornuften må seire og Akershus Fylke er stort nok for oss akkurat som Østfold er stort nok for østfoldingene. Det er ennå ikke for seint å snu og her ligger alt i Krf og Stortingets hender og nå må de ta en omkamp. Senterpartiet er for nærhet og reelt folkestyre, men med denne giganten blir det heller mer fjernhet enn nærhet.

Finn Hebbe Johnsrud

Styremedlem Bærum Senterparti