Meny
Anleggsvirksomhet _ byggeplass

Skal vi i fremtiden ha Fornebulandet eller Fornebyen?

Senterpartiet vil verken ha et stort Røkketårn eller en by på Fornebu

Dette er det store spørsmålet etter at kommunedelplan 3 for Fornebu ble lagt fram, og som skal vedtas i løpet av våren. Det var derfor interessant å være tilstede på Folkemøtet på Hundsund onsdag 30. januar hvor Rådmannen og kommunaldirektøren la fram hovedbudskapet om den omfattende planen. Planen er at boligantallet nesten fordobles fra 1999 planen, som hadde et tak på rundt 6000 boliger, til rundt 11.000 boliger når alt er ferdig. Det er ventet en utbygging på ca. 300 boliger i året, så det tar lang tid før dette er ferdig utbygd. Men her er vi ved kjernen av saken.

 Vi i Bærum Senterparti mener at 11.000 boliger på Fornebu er for mye. Da blir det like mange beboere der som på Grorud eller Stovner. Vi mener dette blir for mye på denne halvøya, hvor det også er et rikt dyre- og fugleliv som vi må ta vare på. Dette vil bli skadelidende ved en så stor utbygging. Nå mener vi at vedtak om Fornebubanen bør komme i år. Akershus Fylkeskommune har sagt at de vil bidra med penger til utbygging. Er det sikkert at nye Viken fortsatt vil bidra med penger i dette?

 Fra salen kom det mange spørsmål til kommunetoppene, og de som allerede bor der må føle seg lurt hvis boligantallet nesten vil fordobles. For dette var de ikke forespeilet ved innflytting. Vi synes også den sosiale infrastrukturen er for i lite ivaretatt i de nye planene, samtidig som de vil øke byggehøyden på de nye byggene. Senterpartiet mener at Rådmannen og kommunens planleggere bør høre mer på innbyggerne som allerede bor der.

En annen ting er at behovet for bygging av nye boliger i Bærum bare for et par år siden var estimert til 200 pr. år. Med all den utbyggingen som er i gang eller planlagt rundt i kommunen, og ut fra prognoser om fraflytting og strammere livreim, mener Senterpartiet at sunn planlegging for fremtiden må  innebære  en mer edruelig utbygging på Fornebu. Hvor skal nye innbyggere komme fra?

Det er et politisk ansvar å regulere innbyggerutviklingen, ikke et ansvar som kan overlates til utbyggere.

 Senterpartiet vil verken ha et stort Røkketårn eller en by på Fornebu

Planvedtaket  i kommunestyret bør utsettes til etter høstens valg, slik at disse viktige spørsmålene blir gjenstand for en reel debatt i valget og slik sett styrke demokratiet.

Finn Hebbe Johnsrud

2.kandidat og styremedlem  Bærum Senterparti