Meny
KB5D3693

Vil vi ha Viken?

Lær av Danmark!

Til tross for at alle de tre «Viken-fylkene» hadde vært klare på at ingen av dem så at en sammenslåing ville være fornuftig, ble det som et kompromiss og et benkeforslag i den forrige regjeringen, med støtte av KrF, bestemt å slå dem sammen med tvang.

Ingen visste hvorfor, ikke noe konsekvensutredning ble gjennomført, ingen viste hva de nye regionene skulle få av oppgaver som fylkene allerede hadde. Størrelsen og avstandene i den gigantiske regionen sjokkerte mange.

Senterpartiet har hatt frivillighet som en betingelse for å godta sammenslåing, både for kommuner og fylker. Senterpartiet i Akershus har fått støtte av flere partier etterhvert, og har sammen med dem sørget for at sammenslåingen til Viken stilles i bero. Stortinget samles i oktober. Da vil KrFs stemmer  sannsynligvis være de som avgjør saken.

Krfs nestleder Kjell Ingolf Robstad ga uttrykk for at han har sterk tro på store regioner og har ideelle forestillinger om hvor bra det kan bli. (Politisk kvarter 4.9.) Struktur synes å være viktigere enn både kultur, tillit og innhold. I Debatten 6.9. var han mer nyansert. Hans stemme vil avhenge av innholdet i overføringer av makt til de nye regionene. Det er like ukjent for han som for alle andre.

Siden mye står på spill for mange, vil vi oppfordre KrF til å se til Danmark. De slo 1. januar 2007 sine 13 amt sammen til 5 regioner. Nå opplever danskene at både informasjon, innsikt og interesse for politikk er blitt redusert, i følge evalueringen som ble gjort i 2017 (Altinget.dk). Politikken angår ikke folk, de har lite eierskap, og «det nytter ikke å påvirke likevel», er beskrivelsen som gis. Valgdeltakelsen går ned. Med store kommuner og regioner er arbeidsbelastningen for de folkevalgte blitt langt større, likevel opplever de å ha mindre innflytelse. Administrasjonen styrer stadig mer.

Folks tillit til politikere og partier er synkende også i Norge, og polariseringen i samfunnet øker. Stadig flere føler seg ikke hørt. Demokratiet vårt er under press og kan forvitre hvis velgerne ikke kan føle nærhet og kjennskap til politikerne og saker de arbeider for.

Vi vil ha et Akershus som gir velgerne et naturlig fellesskap med mulighet for innsikt og oversikt, og oppfordre KrF i Stortinget og på lokalplan å rydde opp i kaoset og stemme mot sammenslåing.

For Bærum Senterpartiet

Eva Holo Kostveit