Meny
kjeller

Identitet og utvikling

Lillestrøm blir en kommune rik på verdifulle kulturminner, flere i verdensklasse. Det er derfor viktig at politikerne som velges til høsten forstår hvilken gullgruve den nye kommunen sitter på.

Et svært viktig veivalg er hva som skal skje med Kjeller flyplass. Med sin kontinuerlige drift siden 1912 er Kjeller flyplass en av verdens eldste, og en svært viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie. Mindre enn 20% av arealet på Kjeller er nødvendig for å etablere en veteranflyplass. Det betyr at det også er plass til annen byutvikling. Veteranflysenteret, som ønskes av Stiftelsen Kjeller flyhistoriske Kulturpark, skal inngå i et grøntområde og publikum skal ha adgang til hele området når det ikke flys.

Se til Torshovdalen

Jeg har et barnebarn som bor like ved Torshovdalen i Oslo og besøker derfor ofte denne dalen. Som en oase mellom høyhus og skjermet fra trafikk ligger den grønne, innbydende dalen. Elsket av barnefamilier, av dem som lufter bikkja eller vil grille litt en fin sommerkveld. Torshovdalen betyr svært mye for trivselen og gjør boligområdene rundt ekstra attraktive.

 

Kan bli en attraksjon

Et flyhistorisk senter på Kjeller, kombinert med rullebane såpass lang at det er mulig å fly veteranflyene, kan bli en stor attraksjon for Lillestrøm kommune. Samtidig kan dette bli Lillestrøms Torshovdal til stor glede for befolkningen og tilreisende. Tilrettelegging og etablering av brygge ut mot Nitelva kan bringe innbyggere og besøkende videre ut i Nord-Europas største innlandsdelta, Nordre Øyeren naturreservat, for en enestående naturopplevelse. Dette kan kombineres med et besøk til Fetsund og Bingen lenser for å se og lære om den omfattende fløtings- og sagbrukshistorien som har vært så viktig for hele regionen. Strømmensaga og Dampmaskinhuset utfyller bildet. Og da har jeg ennå ikke nevnt flotte kulturminner som Blaker Skanse og Urskog-Hølandsbanen.  

Lillestrøm kommune blir Norges 8. største kommune i folketall. Og vi hører argumentene om at her skal det bygges høyt og tett da målet er å bli enda større. Kjeller flyplass anses av utbyggingsinteressene som et svært attraktivt utbyggingsområde.

Vinner utbyggingsinteressene taper kulturminnet. For som Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark sier: Vi har bare en sjanse! Dersom det ikke avsettes nok areal til å ta vare på Kjeller flyplass, mister vi muligheten til å ta vare på historien og skape verdier rundt kulturminnet. 

Identitet

Senterpartiet vil utvikle Lillestrøm til en kommune der lokalbefolkningen føler identitet og stolthet over at vi har tatt vare på våre kulturminner. Dette vil også gi grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping samtidig som det vil bidra til å styrke andre, eksisterende næringer innen turisme og reiseliv i den nye kommunen.

La oss se til Torshov når slaget om Kjeller flyplass skal stå. Lillestrøm trenger store, grønne lunger blant alle høyhusene.

Anna Kristine Jahr Røine

Lillestrøm Sp