Meny
logo-senterpartiet

Fylkesårsmøte Finnmark Sp 13/2

Fylkesårsmøtet blir på Teams/Vadsø lørdag 13. februar 2021. Her kan du se hele programmet:

Kl. 09:00

Pålogging konferansen GoPlenum

Kl.10:00

Sak 1. Åpning av Fylkesårsmøtet

-  Åpning ved Stortingsrepresentant/Fylkesleder Geir A. Iversen

-  Hilsen fra Lokallagsleder Vadsø Asle Persen

Sak 2. Opprop

Sak 3. Konstituering.

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteledere
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Godkjenning av resolusjonskomite.

Sak 4. Åpent eller lukket møte.

Kl.10:45       

Sak 5.  Generaldebatt. 

Innledning ved partileder Trygve Slagsvold Vedum

Fylkesråd. Anne Toril E. Balto og Karin Eriksen

Hilsen fra «For Finnmark» Randi Karlstrøm

Hilsninger fra Bonde og småbrukerlaget ved Jon Nikolaisen

Kl. 11:30  Kaffepause.

Kl.12:00  Generaldebatt fortsetter

Kl. 13:30  Lunsj

Kl.14:00 

Sak 6.  Valg til fylkesstyret, valgkomite, revisor.

Innledning fra leder i valgkomiteen. Viktoria Nilsen

Valg fire utsendinger til landsmøtet. Valg av 3 lokallagsutsendinger.

Kl. 14:30           

Sak 7. Årsmelding 2020

Sak 8. Regnskap. 2020

Sak 9. Arbeidsplan. 2021

Sak 10 Valgkampstrategi  2021

Sak 11. Budsjett. 2021

Sak 12.Innkomne forslag /resolusjoner.

Sak 13. Etablering av senterkvinnene. Valg av interimsstyre.

Kl 15:30           

Sak 14. Orienteringer.

Orientering fylkestingsgruppen ved Irene Lange Nordahl  /Fred Johnsen                                      

Orientering fra Sametinget ved Parlamentarisk leder Cecilie Hansen /Hans Ole Eira  

Orientering fra Senterungdommen ved Maksim G. Råskhof                        

Kl. 16:30           

Sak 15. Behandling av resolusjoner/innkomne forslag.

Kl. 17:30           

Avslutning av fylkesleder.