Meny
2020 hovudlogo RGB 1200px

Fylkesårsmøte Hedmark Sp 27/2

Fylkesårsmøtet i Hedmark Senterparti for 2021 blir digitalt, og avhold lørdag 27. februar. Her finner du program og sakliste:

Saksliste for fylkesårsmøte i Hedmark Senterparti

 1. Åpning ved fylkesleder
 2. Opprop
 3. Konstituering  
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av to møteledere
  3. Valg av to møtesekretærer og tellekorps
  4. Valg av to til å skrive under møteboka
  5. Vedtak om åpent eller lukket møte
 4. Innledere
 5. Innkomne saker
  1. Innkomne saker må sendes fylkesstyret innen 13.02.
 6. Generaldebatt
 7. Årsmelding 2020
 8. Regnskap 2020
 9. Arbeidsplan 2021
 10. Budsjett 2021
 11. Valg
 12. Programbehandling
 13. Avslutning

 

Program for fylkesårsmøte i Hedmark Senterparti

10.00 Velkommen, opprop, konstituering

10.30 Årsmelding, Regnskap, Arbeidsplan og budsjett, innkomne saker

        Fylkesleder – 5 min

        Gruppeleder – 5 min

        Stortingsgruppas tale – 5 min

        SUL sin tale – 5 min

        SK sin tale – 5 min

11.30 Valg

11.45 Generaldebatt

13.15 Pause, lunsj

14.00 Programdebatt

16.00 Kort pause.

16.15 Trygve om valget i 2021

17.00 Møtet heves

Gjennomføring av generaldebatten:

Hvert lokallag får et innlegg hver i generaldebatten, Senterungdommen og Senterkvinnen får to. Hvert innlegg kan vare opp til 3 minutter, det gis anledning på 2 replikker med svarreplikk på 30 sekunder hver.