Meny
Folk er glade i hjemplassen sin. Over hele landet bidrar lokale helter til å skape engasjement, aktivitet og sterke lokale felleskap. Denne høsten er det mye som står på spill – for veldig mange. Politikk og stortingsvalg handler om hvilket Norge vi vil ha. Det er NÅ vi skal velge hvilket samfunn vi vil ha der vi bor, og hvilken retning Norge skal ta de neste fire årene.

Politikk må bety noe – også nært folk

Folk er glade i hjemplassen sin. Over hele landet bidrar lokale helter til å skape engasjement, aktivitet og sterke lokale felleskap. Denne høsten er det mye som står på spill – for veldig mange. Politikk og stortingsvalg handler om hvilket Norge vi vil ha. Det er NÅ vi skal velge hvilket samfunn vi vil ha der vi bor, og hvilken retning Norge skal ta de neste fire årene.

Senterpartiet vil ha et annet Norge enn hva dagens regjering har som sitt Soria Moria. Levesetningen vår er at politikk utformes av og for folket – politikerne er folkets tjener. Dette skal bety noe! Vi vil ikke finne oss i at kvinner ikke rekker fram til fødeavdelingen. Vi aksepterer ikke at nasjonal politikk innebærer at nærskoler legges ned. Vi vil at bonden ser lyst på framtida og at Politiet kommer når du trenger hjelp. Dette skal skje gjennom ansvarlig politikk som sikrer et livskraftig samfunn der du bor.

Høstens stortingsvalg er valg mellom ulike politiske retninger. De siste åtte årene har regjeringen valgt å bygge ned offentlige arbeidsplasser og tilstedeværelse i distriktene. Samtidig har de pålagt kommunene tunge «retningslinjer» som påvirker utbyggingsmulighetene lokalt. Hverdagen og framtida til mange lokalsamfunn er faktisk i spill.

Senterpartiet vil snu denne utviklingen. Vi vil ha en regjering som bygger opp under lokal vekst og utvikling, og at lokaldemokratiet skal få reell betydning.

 

En stemme på Senterpartiet er det samme som å si ja til:

Opprettelse av nye polititjenestesteder med minst fem ansatte på hvert kontor.
Alle skal være trygge på at politiet kommer, uansett hvor i landet man bor. Da trenger vi et reelt nærpoliti. Dagens politikk har fjernet Politiet fra lokalsamfunnene og responstiden har gått opp. Senterpartiet vil opprette polititjenestesteder og politiposter gjennom en fireårig «Opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti», med minimum fem ansatte på hvert sted. Planen iverksettes med 20 tjenestesteder i 2022.
Tjenesteenhetene opprettes etter dialog mellom politimester og kommunene.

Retten til en skole nær seg
Nedleggelser av nærskoler rammer barna og lokalsamfunnene våre hardt. Samtidig er skolen en av de viktigste faktorene når man skal vurdere å slå seg ned. Regjeringens innretning av kommuneøkonomien har gjort det veldig vanskelig å kunne legge til rette for en kommunal struktur som skaper nærhet.

Med Senterpartiet i regjering skal staten gjøre det lettere å drive skoler i barnas nærmiljø. Alle kommuner skal årlig få en halv million kroner per skole. Blir en skole lagt ned vil beløpet bortfalle. I tillegg vil alle små og mellomstore kommuner få mer penger med vår plan for kommuneøkonomien.

At ingen skal føde alene
Når livet er på sitt mest kaotiske, fantastiske og skumle på én gang, skal man ha fagfolk ved sin side. Senterpartiet vil lovfeste at alle som bor mer enn en time unna fødestedet skal ha tilbud om følgetjeneste med jordmor, slik at flere får dette tilbudet. Vi skal også sikre at alle dagens fødeinstitusjoner skal bestå. Alle skal enten ha kort vei til en fødeinstitusjon eller være sikker på at de får hjelp når dagen kommer. Dette er en forutsetning for å kunne leve og bo i hele Norge.

En responstid for ambulanser som er lovpålagt
«Folk blør ikke saktere i distriktene». Flåsete sagt, men sant. Samtidig beskriver det en utvikling som går i feil retning – det er færre ambulanser på færre steder. Derfor vil vi stille krav til hvor fort ambulansen skal komme, i alle landets kommuner. Alle skal være trygge på at hjelpen er nær når den virkelig trengs, i hele Norge.

Å gi pendlerne fradragene tilbake
Regjeringen har redusert tatt pengene fra pendlerne over hele landet, og langpendlerne har tapt mest. Senterpartiet mener vi skal være takknemlige for at folk er villige til å reise for å arbeide, og skaper forutsetninger for levende bygdesamfunn. Derfor vil Senterpartiet reversere kuttene. Staten skal ikke gjøre det vanskeligere å ta en jobb som er litt unna der man bor.

Høyere inntekt til bonden
Norsk landbruk er fantastisk. Den norske bonden produserer verdens reneste og tryggeste mat, og det må lønne seg. Senterpartiet vil sikre at jordbruket har samme inntekt som andre yrkesgrupper i løpet av 4-6 år. Vi må sikre at denne generasjonen, og alle generasjoner som kommer også får mulighet til å drive jorda og skogen, og ta vare på dyra våre i hele Norge. Det er viktig for bygdene våre, det er viktig for meg og deg som trenger mat på bordet hver dag og det er viktig for landet. Matproduksjon er en helt grunnleggende del av beredskapen vår.

Et reiseliv med rammer som fremmer vekst
Reiselivet er viktig for verdiskaping og bosetting i hele Hedmark og er en av de næringene som er hardest rammet av koronapandemien. Regjeringen vil fortsette å øke avgiftene på reiselivet. Det er feil medisin midt i en krisesituasjon. Senterpartiet vil la reiselivet fortsette med den lave momsen på 6% ut 2021, og permanent senke reiselivsmomsen fra 12 % til 8 %. I tillegg vil vi sikre at bedriftene ikke blir kjøpt opp av utenlandske storselskaper og at næringen har ordninger som bringer de tryggere inn i framtiden.

Høyhastighets bredbånd til absolutt alle innen 2025
I en tid hvor Staten i stadig større grad har blitt en nettside, og mange kan ta med seg jobben hvor som helst, er stabilt internett helt nødvendig infrastruktur. Vi skal derfor sørge for bredbånd til alle norske husstander. De 10% som bor ytterst har like mye rett på godt og stabilt internett som den 10% som bor midt i sentrum. Vi skal derfor sørge for at det bygges bredbånd til absolutt alle i Norge innen 2025.

Senterpartiet vil gi alle muligheten til å leve gode liv, uansett hvor i Norge du bor. Dette er krevende, men det derfor man må ha politikere som ser hele landet og alle som bor der. Det skal ikke være forskjeller mellom å bo på Drevsjø eller på Ridabu. Den store endringen skjer nå – det er nå det gjelder.

 

Bruk din stemme og ta bevisste valg. Godt valg 13.09.2021!

 

Oddrun Merete R. Sagevik og Jon Vestli

Stange og Hedmark Senterparti