Meny

Ferjedåp i Austevoll og 30.000 til TV-aksjonen Kirkens bymisjon

MF Møkstrafjord og MF Horgefjord ble døpt av Gudmødrene Anja Heggholmen, varaordførar i Austevoll og fylkespolitikar Benthe Bondhus.

Gratulera Fjord1 ASA, mannskap og alle framtidige passasjerar!

Desse ferjene er eit taktskifte i klimaarbeidet, med kutt på 90% fra Hordaland fylkeskommune sine eigne samband.

Gudmorgåver a`15.000 x 2= 30.000.- Gudmødrene Anja Heggholmen og Benthe Bondhus var samde om å gje desse 30.000 til TV-aksjonen Kirkens bymisjon

Hordaland Fylkeskommune -Skyss startar no opp ein ny generasjon ferjekontraktar i Hordaland. Dei inneber ein omfattande reduksjon i CO2-utslepp, drivstoff-forbruk og energibruk. 

Dei to første ut er Austevoll-sambanda med Fjord1 som ny operatør.