Meny
Bli medlem

Hordaland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
2020 Kyr på beite hos Sander Solheim, ung bonde i Sogn og Fjordane

Norsk matproduksjon må styrkast!

Pandemien har understreka at styresmaktene må sikra tryggleiken til innbyggjarane. Dette gjeld i høgste grad maten vår, og det er ikkje tvil om at matproduksjonen må baserast på norske ressursar framover.

Ei skjebnereform for vidaregåande skule

Ei skjebnereform for vidaregåande skule

Regjeringa la nyleg  fram Fullføringsreforma for vidaregåande utdanning( Meld.St.21 ( 2020-2021). Målet er at ni av ti elevar skal fullføre og bestå vidaregåande opplæring i 2030. Tiltaket til regjeringa er å kutte i fellesfaga. Vekk med historia, geografien, gymmen og religionen. 

Nye nestleiarar i Hordaland Senterparti

Nye nestleiarar i Hordaland Senterparti

Hordaland Senterparti hadde sitt årsmøte den 20.mars.

Som eit resultat av det har vi no fått nye nestleiarar, Lars Fjeldstad og Hege Eide Vik! 

Grøn kurs i klimapolitikken

Grøn kurs i klimapolitikken

Klimakrisa er vår tids største utfordring, og Hordaland Senterparti seier eit tydeleg ja til at Noreg sine forpliktingar i Paris-avtalen om å kutta utslepp skal gjennomførast.

Rusreform - frå straff til hjelp

Rusreform - frå straff til hjelp

Er avkriminalisering av narkotika svaret?

Webinar – Torsdag 25.mars kl 20:00 – 21:30

Viktige strakstiltak for ungdomar

Viktige strakstiltak for ungdomar

-Koronapandemien har ført til at fleire opplever einsemd og psykiske plagar.  Unge og aleinebuarar er dei som slit mest.  Vestland fylkeskommune tek no tak for å motverke dei negative konsekvensane koronapandemien har hatt for ungdomar, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp).

EØS - avtala

EØS - avtala

- Senterpartiet sitt alternativ

Nominasjonsmøte i Hordaland Sp 2020

Nominasjonsmøte i Hordaland Sp 2020

Kjersti Toppe, Nils T Bjørke og Hans Inge Myrvold toppar stortingslista til Hordaland Senterparti.

Ungt fokus og mobil satsing i eit krevjande budsjett

Ungt fokus og mobil satsing i eit krevjande budsjett

- Situasjonen er krevjande, men me leverer i tråd med den politiske plattforma vår. Me reduserer kutta, og gjer tydelege prioriteringar for ungdom og innan mobilitet. 

Toppe på topp, Bjørke og Myrvold på 2 og 3.plass

Toppe på topp, Bjørke og Myrvold på 2 og 3.plass

-  Me legg fram ei solid liste som representerer heile Hordaland, seier leiar av nominasjonsnemnda i Hordaland Senterparti, Solfrid Borge. 

Spinning