Meny
Bli medlem

Hordaland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Helse på armlengdes avstand

Helse på armlengdes avstand

Riksrevisjonen har nett laga ei undersøking av dei psykiske helsetenestene. Den syner at det psykiske helsevernet ikkje har vore prioritert av dei fleste helseforetaka, sjølv om regjeringa har prioritert dette sidan 2014.

Vi treng meir norsk mat!

Vi treng meir norsk mat!

Staten sitt dårlege tilbod og bondeopprøret førte til  brot i årets jordbruksforhandlingar. Regjeringas tilbod som førte til brot, skal handsamast i Stortinget 16. juni.

2019 - Ferge og bro, Måløy, Sogn og Fjordane

Nasjonal Transportplan, - store satsingar i Senterpartiet

Senterpartiet si Stortingsgruppe har no landa partiet sin Nasjonale Transportplan, og ser fram til å forhandla fram støtte til den ambisisøse planen.

Bli betre kjend med toppkandidatane våre!

Bli betre kjend med toppkandidatane våre!

Hordaland Senterparti ynskjer deg velkomen til å verte betre kjend med

våre listetoppar og politikken som er viktigast for dei. 

 

Senterpartiet vil lytte til folket

Senterpartiet vil lytte til folket

Det ser ut til at regionreforma kjem til å gå i oppløysing frå innsida.

2020 Kyr på beite hos Sander Solheim, ung bonde i Sogn og Fjordane

Norsk matproduksjon må styrkast!

Pandemien har understreka at styresmaktene må sikra tryggleiken til innbyggjarane. Dette gjeld i høgste grad maten vår, og det er ikkje tvil om at matproduksjonen må baserast på norske ressursar framover.

Ei skjebnereform for vidaregåande skule

Ei skjebnereform for vidaregåande skule

Regjeringa la nyleg  fram Fullføringsreforma for vidaregåande utdanning( Meld.St.21 ( 2020-2021). Målet er at ni av ti elevar skal fullføre og bestå vidaregåande opplæring i 2030. Tiltaket til regjeringa er å kutte i fellesfaga. Vekk med historia, geografien, gymmen og religionen. 

Nye nestleiarar i Hordaland Senterparti

Nye nestleiarar i Hordaland Senterparti

Hordaland Senterparti hadde sitt årsmøte den 20.mars.

Som eit resultat av det har vi no fått nye nestleiarar, Lars Fjeldstad og Hege Eide Vik! 

Grøn kurs i klimapolitikken

Grøn kurs i klimapolitikken

Klimakrisa er vår tids største utfordring, og Hordaland Senterparti seier eit tydeleg ja til at Noreg sine forpliktingar i Paris-avtalen om å kutta utslepp skal gjennomførast.

Rusreform - frå straff til hjelp

Rusreform - frå straff til hjelp

Er avkriminalisering av narkotika svaret?

Webinar – Torsdag 25.mars kl 20:00 – 21:30

Spinning