Meny
Bli medlem

Hordaland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Nominasjonsmøte i Hordaland Sp 2020

Nominasjonsmøte i Hordaland Sp 2020

Kjersti Toppe, Nils T Bjørke og Hans Inge Myrvold toppar stortingslista til Hordaland Senterparti.

Ungt fokus og mobil satsing i eit krevjande budsjett

Ungt fokus og mobil satsing i eit krevjande budsjett

- Situasjonen er krevjande, men me leverer i tråd med den politiske plattforma vår. Me reduserer kutta, og gjer tydelege prioriteringar for ungdom og innan mobilitet. 

Toppe på topp, Bjørke og Myrvold på 2 og 3.plass

Toppe på topp, Bjørke og Myrvold på 2 og 3.plass

-  Me legg fram ei solid liste som representerer heile Hordaland, seier leiar av nominasjonsnemnda i Hordaland Senterparti, Solfrid Borge. 

Prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025

Prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025

Her kan de lesa og lasta ned programkomiteen sitt første programutkast. 

Føreslår lågare ferjeprisar

Føreslår lågare ferjeprisar

– I store delar av Vestland er mange heilt avhengige av å nytta ferjer i kvardagen. Med dagens regjering har ferjeprisane skote i været. Nå må staten sørga for lågare prisar for alle som må bruka sjøvegen i dagleglivet. 

Webinar om klima- og miljøpolitikk

Webinar om klima- og miljøpolitikk

Korleis snakkar me om klimapolitikk? Og kva blir dei store miljøsakene i tida framover? Hordaland Senterparti inviterer til Webinar om klima- og miljøpolitikk, tysdag 20.oktober kl. 19.30

Det er veljarane som avgjer politikken!

Det er veljarane som avgjer politikken!

Synsing, taktikk og spel om posisjonar verkar å vera Høgre sitt forsøk på å få redusert merksemd om regjeringa sin politikk. Senterpartiet ynskjer debatt om dei politiske sakene, ikkje politisk spel.

Regionale samlingar hausten 2021

Regionale samlingar hausten 2021

Velkommen til regionale samlingar via Teams!

Spinning